nhân cách

Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia

Nhân cách được khái niệm là 1 trong tập trung những đặc điểm của những văn minh hành động, trí tuệ, và xúc cảm được tạo hình kể từ những nhân tố sinh học tập và môi trường xung quanh.[1] Tuy hiện tại chưa tồn tại một khái niệm nào là của nhân cách được đồng ý thoáng rộng, số đông những thuyết triệu tập về sự việc tương tác của động lực và tư tưởng cho tới môi trường xung quanh của người nào bại.[2] Những thuyết nhân cách dựa vào tính trạng, như thuyết của Raymond Cattell, khái niệm nhân cách là những tính trạng sử dụng để tham gia đoán hành động của cửa hàng. Tại một góc cạnh không giống, những lý thuyết nhân cách dựa vào hành động khái niệm nhân cách qua chuyện sự học hỏi và chia sẻ và thói quen thuộc. Nhìn cộng đồng, số đông những lý thuyết đều nhận định rằng nhân cách là 1 trong đặc điểm có tính ổn định tấp tểnh.[1]

Bạn đang xem: nhân cách

Xem thêm: cách lấy lại tin nhắn zalo khi đổi điện thoại

Lĩnh vực về tư tưởng của nhân cách, được gọi là tư tưởng nhân cách, đang được phân tích nhằm phân tích và lý giải về những thiên phía thực hiện hạ tầng cho việc khác lạ vô hành động. Có nhiều phương pháp không giống nhau đã và đang được vận dụng nhằm phân tích về nhân cách bao hàm những lý thuyết dựa vào sinh học tập, nhân thức, học hỏi và chia sẻ, và tính trạng – và bao hàm tư tưởng động lực (psychodynamic) và tư tưởng nhân bản (humanistic psychology). Những ngôi nhà tư tưởng nhân cách học tập thời kỳ đầu tiếp tục sở hữu những sự không tương đồng ý kiến, một trong những thuyết nổi trội được đưa đến bởi vì những ngôi nhà tư tưởng học tập như Sigmund Freud, Alfred Adler, Gordon Allport, Hans Eysenck, Abraham Maslow, và Carl Rogers.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b Corr, Philip J.; Matthews, Gerald (2009). The Cambridge handbook of personality psychology . Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86218-9.
  2. ^ Sadock, Benjamin; Sadock, Virginia; Ruiz, Pedro (2017). Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. Wolters Kluwer. ISBN 978-1-4511-0047-1.