linh thuy danh bo

Wikipedia giờ đồng hồ Việt sở hữu nội dung bài viết về:

lính thủy tấn công bộ

Bạn đang xem: linh thuy danh bo

Xem thêm: lỗ xỏ

Cách vạc âm[sửa]

IPA theo đuổi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lïŋ˧˥ tʰwḭ˧˩˧ ɗajŋ˧˥ ɓo̰ʔ˨˩lḭ̈n˩˧ tʰwi˧˩˨ ɗa̰n˩˧ ɓo̰˨˨lɨn˧˥ tʰwi˨˩˦ ɗan˧˥ ɓo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lïŋ˩˩ tʰwi˧˩ ɗajŋ˩˩ ɓo˨˨lïŋ˩˩ tʰwi˧˩ ɗajŋ˩˩ ɓo̰˨˨lḭ̈ŋ˩˧ tʰwḭʔ˧˩ ɗa̰jŋ˩˧ ɓo̰˨˨

Danh từ[sửa]

lính thủy tấn công bộ

  1. Binh chủng của thủy quân sở hữu trách nhiệm đổ xô kể từ đại dương, cởi lối cho tới lục quân tiến thủ nhập lục địa.

Dịch[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

  • hải quân lục chiến
  • thuỷ quân lục chiến

Tham khảo[sửa]

  • "lính thủy tấn công bộ", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)