hàm trung bình cộng

Excel mang đến Microsoft 365 Excel mang đến Microsoft 365 giành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 mang đến Mac Excel 2019 Excel 2019 mang đến Mac Excel 2016 Excel 2013 Excel Starter 2010 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bài viết lách này tế bào mô tả cú pháp công thức và cơ hội dùng hàm AVERAGE vô Microsoft Excel.

Bạn đang xem: hàm trung bình cộng

Mô tả

Trả về tầm (trung bình cộng) của những đối số. Ví dụ, nếu như phạm vi A1:A20 đem chứa chấp số, thì công thức =AVERAGE(A1:A20) trả về tầm của những số này.

Cú pháp

AVERAGE(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm AVERAGE đem những đối số sau đây:

 • Number1    Bắt buộc. Số loại nhất, tham ô chiếu dù, hoặc phạm vi nhưng mà bạn thích tính tầm.

 • Number2, ...    Tùy lựa chọn. Các số, tham ô chiếu dù hoặc phạm vi bổ sung cập nhật nhưng mà bạn thích tính tầm, tối nhiều 255.

Chú thích

 • Đối số có thể là số hoặc thương hiệu, phạm vi hoặc tham ô chiếu dù đem chứa chấp số.

 • Các độ quý hiếm lô-gic và trình diễn số dạng văn bạn dạng nhưng mà chúng ta gõ thẳng vô list những đối số sẽ không còn được điểm.

 • Nếu một đối số tham ô chiếu dù hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hoặc dù trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua; song những dù có giá trị 0 sẽ được tính.

 • Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy đi ra lỗi.

 • Nếu bạn thích bao hàm những độ quý hiếm logic và dạng biểu thị số tự văn bạn dạng vô một tham ô chiếu như là một trong những phần của phép tính, hãy sử dụng hàm AVERAGEA.

 • Nếu bạn thích chỉ tính tầm của những độ quý hiếm nào là thoải mãn một trong những tiêu chuẩn chắc chắn, hoặc sử dụng hàm AVERAGEIF hoặc hàm AVERAGEIFS.

Lưu ý: Hàm AVERAGE đo lường và tính toán Xu thế trung tâm, là địa điểm trung tâm của một group số vô một phân bổ tổng hợp. Ba cơ hội đo lường và tính toán thông thườn nhất về Xu thế trung tâm là:

 • Trung bình, là tầm số học tập, được xem bằng phương pháp và một group những số rồi phân tách mang đến con số những số. Ví dụ, tầm của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 30 phân tách mang đến 6, đi ra thành phẩm là 5.

 • Trung vị, là số nằm tại thân ái một group những số; Có nghĩa là, phân nửa những số có mức giá trị to hơn số trung vị, còn phân nửa những số có mức giá trị bé thêm hơn số trung vị. Ví dụ, số trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 4.

 • Mode, là số xuất hiện nay tối đa vô một group những số. Ví dụ, mode của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

Với một phân phối đối xứng của một group những số, thân phụ cơ hội đo lường và tính toán Xu thế trung tâm này đều là như nhau. Với một phân phối nghiêng của một group những số, bọn chúng rất có thể không giống nhau.

Mẹo: Khi chúng ta tính tầm những dù, hãy Note cho tới sự khác lạ thân ái dù trống không và dù đem chứa chấp độ quý hiếm tự ko, nhất là khi chúng ta tiếp tục xóa vỏ hộp kiểm Hiện số ko trong những dù có mức giá trị tự không vô vỏ hộp thoại Tùy lựa chọn Excel vô phần mềm Excel bên trên PC. Khi lựa chọn tùy lựa chọn này, những dù trống không ko được xem, tuy nhiên độ quý hiếm tự ko vẫn được xem.

Để xác định vỏ hộp kiểm Hiện số ko trong những dù có mức giá trị tự không:

 • Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn, tiếp sau đó, vô chuyên mục Nâng cao, hãy dò la vô Các tùy lựa chọn hiển thị mang đến trang tính này.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vô bảng tại đây và dán vô dù A1 của một bảng tính Excel mới nhất. Để những công thức hiển thị thành phẩm, nên chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn cỗ tài liệu.

Xem thêm: Trang web Ve Bo TV - Tận hưởng các trận đấu hấp dẫn nhất

Dữ liệu

10

15

32

7

9

27

2

Công thức

Mô tả

Kết quả

=AVERAGE(A2:A6)

Trung bình của những số trong những dù kể từ A2 cho tới A6.

11

=AVERAGE(A2:A6, 5)

Trung bình của những số trong những dù kể từ A2 cho tới A6 và số 5.

10

=AVERAGE(A2:C2)

Trung bình của những số trong những dù kể từ A2 cho tới C2.

Xem thêm: màn hình máy tính cũ

19

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện và đào tạo, dò la hiểu cơ hội bảo mật thông tin vũ trang của người sử dụng và chưa dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng giúp đỡ bạn đặt điều và vấn đáp những thắc mắc, cung ứng phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên đem kiến thức và kỹ năng đa dạng.

Tác giả

Bình luận