xóa trang thừa trong word

Để xóa một trang đem chứa chấp văn phiên bản, hình đồ họa hoặc đoạn văn trống trải, nên chọn nội dung nhằm xóa, rồi nhấn Delete. Quý khách hàng cũng rất có thể triển khai điều này:

Bạn đang xem: xóa trang thừa trong word

  1. Bấm hoặc nhấn vô địa điểm ngẫu nhiên vô trang bạn thích xóa, nhấn Ctrl+G.

  2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter bên trên keyboard của chúng ta, rồi lựa chọn Đóng.

  4. Xác minh vẫn lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

  1. Bấm hoặc nhấn vô địa điểm ngẫu nhiên vô trang bạn thích xóa, nhấn Option+⌘+G.

    Xem thêm: meme trung quốc

  2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter bên trên keyboard của chúng ta, rồi lựa chọn Đóng.

  4. Xác minh vẫn lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

Để vô hiệu trang trống trải ở đằm thắm hoặc cuối tư liệu, hãy coi Xóa trang trống trải.

Xem thêm: có bao nhiêu châu lục