tears là gì

/tiə/

Thông dụng

Danh kể từ, (thường) số nhiều

Nước đôi mắt, lệ
to shed tears
rơi lệ, nhỏ lệ
to weep tears of joy
mừng chảy nước đôi mắt, mừng trị khóc
to move to lớn tears
làm mang lại cảm động ứa nước mắt
to keep back one's tears
cầm nước mắt
full of tears; wet will tears
đẫm nước mắt

Danh từ

Chỗ hư hỏng, điểm rách rưới, miếng xé (do xé tạo nên ra)
(thông tục) cơn tức giận dữ
(thông tục) cơ hội chuồn mau
to go full tears
đi đặc biệt mau
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc trà chén say sưa

Ngoại động kể từ .tore; .torn

Xé, thực hiện rách
to tear a piece of paper in two
xé một tờ giấy má thực hiện đôi
Khoét
to tore a hole in the wall
khoét một lỗ bên trên tường
Làm toạc rời khỏi, hạn chế thâm thúy, thực hiện đứt sâu
to one's hand on a nail
bị một chiếc đi làm việc toạc tay
Kéo mạnh, giật
to tear one's hair
giật tóc, bứt tóc
to tear a page out of a book
xé một trang tách ngoài một cuốn sách
Giằng
the child was torn from its mother's arms
đứa nhỏ xíu bị giằng thoát ra khỏi tay u nó
Phá bỏ sự bình yên lặng của (cái gì)
a country torn by war
một quốc gia bị cuộc chiến tranh tàn phá

Nội động từ

Bị rách
paper tears easily
giấy dễ dàng rách
Lao vút, đâm bổ
cars tearing past
những con xe vút qua

Cấu trúc từ

in tears
đang khóc
Giọt (nhựa...)
to tear something apart, to lớn shreds, to lớn bits..
đập tan; công kích tơi bời
to tear along
chạy thời gian nhanh, chuồn gấp
to tear at
kéo mạnh, lắc mạnh
to tear away
chạy vụt chuồn, lao đi
Giật cướp đi
to tear in and out
ra nhập hối hận hả; nhẩy vào lao ra
to tear off
nhổ, lắc mạnh, lắc phăng ra
Lao đi
to tear out
nhổ rời khỏi, lắc rời khỏi, xé ra
to tear something up
xé nhừ (một tư liệu..)
to tear up and down
lên xuống quay quồng, lồng lộn
to tear one's hair (out)
(thông tục) vò đầu bứt tóc
(be in) a tearing hurry, rush
(tỏ ra) rất là bộp chộp vả; cuống cuồng
to tear somebody limb from limb
(đùa cợt) tiến công cho tới tấp
to tear somebody off a strip; to lớn tear a strip off somebody
(thông tục) nhiếc mắng, trách móc móc ai gay gắt
That's torn it
(thông tục) hư hỏng bét rồi!
to be torn between A and
bị xâu xé đằm thắm..
to tear something down
giật đổ

hình thái từ

  • Past: tore
  • PP: torn

Chuyên ngành

Xây dựng

mòn [sự mòn]

Cơ - Điện tử

Chỗ rách rưới, vết rách rưới, kẽ nứt, (v) thực hiện rách rưới, làmsây sát

Cơ khí & công trình

vết xây sát

Hóa học tập & vật liệu

làm gỉ

Kỹ thuật cộng đồng

chỗ rách
hot tear
chỗ rách rưới vì thế nhiệt
tear propagation
sự lan rộng ra điểm rách
kẽ nứt
kéo

Giải quí EN: To pull apart or to lớn pieces by force..

Giải quí VN: Kéo phần tử hoặc những miếng vày một lực.

Bạn đang xem: tears là gì

Xem thêm: bản đồ quận 9

đứt
giọt

Giải quí EN: A small, naturally formed drop lượt thích mass of a gum or resin.

Giải quí VN: Có lượng hóa học gôm hoặc vật liệu bằng nhựa thông nhỏ với hình oán đương nhiên.

rách
bottom tear
sự xé rách rưới đáy
hot tear
chỗ rách rưới vì thế nhiệt
hot tear
vết rách rưới vì thế nhiệt
line tear
sự rách rưới dòng
tear initiation
sự chính thức bị rách
tear persistence
độ bền kháng rách
tear persistence
độ bền kháng xé rách
tear persistence
độ bền xé rách
tear propagation
sự lan rộng ra điểm rách
tear strength
độ bền kháng xé rách
tear strength
độ bền xé rách
tear tape
băng rách
wear and tear
sự hao mòn rách
sự mòn
sự rách
line tear
sự rách rưới dòng

Kinh tế

bứt
chọn (thứ phẩm dung dịch lá kể từ những điếu dung dịch hỏng)
hái

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
breach , break , crack , damage , fissure , gash , hole , imperfection , laceration , mutilation , rent , lập cập , rupture , scratch , split , tatter , bender , binge , bust , carousal , carouse , drunk , spree , wassail , rip , brannigan , teardrop , bawling , blubbering , sobbing , wailing , weeping , disarticulation , dismemberment , divulsion
verb
break , claw , cleave , crack , damage , divide , evulse , extract , fray , frazzle , gash , grab , impair , incise , injure , lacerate , mangle , mutilate , pluck , pull , pull apart , rend , ribbon , rift , rive , lập cập , rupture , scratch , seize , separate , máy chủ , shred , slash , slit , snatch , split , sunder , wrench , wrest , yank , boil , bolt , career , charge , chase , course , dart , dash , fling , fly , gallop , hurry , lash , race , rush , shoot , tốc độ , spring , zoom , rip , bucket , bustle , festinate , flash , fleet , flit , haste , hasten , hustle , pelt , rocket , sail , scoot , scour , sprint , trot , whirl , whisk , whiz , wing , zip , water , cut , dilacerate , disarticulate , disjoin , dismember , fissure , fume , lancinate , rage , rant , rave , raze , snag , storm
phrasal verb
demolish , dismantle , dynamite , knock down , level , pull down , pulverize , raze , wreck , asperse , backbite , calumniate , defame , malign , slander , slur , traduce , vilify

Từ trái ngược nghĩa