rick astley never gonna give you up lời bài hát

Ý nghĩa bài xích hát Never Gonna Give You Up – Rick Astley dịch sang trọng giờ đồng hồ Việt như vậy nào? Cùng Toomva học tập giờ đồng hồ Anh qua quýt điều dịch Never Gonna Give You Up nhé!

Never Gonna Give You Up - hit nhằm đời của Rick Astley đã chung biết từng nào chàng trai "cưa đổ" người bản thân yêu thương chỉ vô một nốt nhạc. quý khách hàng đem tin cẩn khôn?

Bạn đang xem: rick astley never gonna give you up lời bài hát

Cùng Toomva học tập giờ đồng hồ Anh qua lời dịch Never Gonna Give You Up nhé!

Thông tin cẩn nghệ sĩ

Ca sĩ Rick Astley

 • Tên khai sinh: Richard Paul Astley
 • Ngày sinh: 06/02/1966
 • Quốc tịch: Anh
 • Website của Rick Astley
 • Kênh YouTube của Rick Astley
 • Fanpage Facebook của Rick Astley
 • Twitter của Rick Astley
 • Instagram của Rick Astley
 • Spotify của Rick Astley

Video bài xích hát Never Gonna Give You Up – Rick Astley

Lời dịch Never Gonna Give You Up Song ngữ

We're no strangers to tướng love

Đôi tớ ko cần người kỳ lạ mới mẻ yêu thương nhau

You know the rules and so sánh vì thế I

Em biết phương pháp và anh cũng vậy

A full commitment's what I'm thinking of

Trách nhiệm đẫy bản thân là vấn đề anh nhức đáu vô lòng

You wouldn't get this from any other guy

Em sẽ không còn tìm ra điều này ở người nam nhi nào là khác

I just wanna tell you how I'm feeling

Anh vô cùng mong muốn thưa mang lại em nghe xúc cảm của anh

Gotta make you understand

Anh cần thưa mang lại em hiểu

Never gonna give you up

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Never gonna let you down

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Never gonna lập cập around and desert you

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Never gonna make you cry

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Never gonna say goodbye

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Never gonna tell a lie and hurt you

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương

We've known each other for so sánh long

Đôi tớ vẫn quen thuộc nhau lâu lắm rồi

Your heart's been aching but you're too shy to tướng say it

Trái tim em nhức tuy nhiên em lo ngại ko thưa ra

Inside, we both know what's been going on

Sâu trong tim, cả nhì tớ đều hiểu chuyện gì đang được xảy ra

We know the game and we're gonna play it

Ta biết tường tận trò chơi và tớ tiếp tục chơi

And if you ask bủ how I'm feeling

Và nếu như em căn vặn anh xúc cảm thế nào là...

Don't tell bủ you're too blind to tướng see

Đừng thưa với anh rằng em quá thong manh quáng nên ko thể nom thấu

Never gonna give you up

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Never gonna let you down

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Never gonna lập cập around and desert you

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Never gonna make you cry

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Never gonna say goodbye

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Never gonna tell a lie and hurt you

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương

Never gonna give you up

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Never gonna let you down

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Never gonna lập cập around and desert you

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Never gonna make you cry

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Never gonna say goodbye

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Never gonna tell a lie and hurt you

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương

(Ooh, give you up)

(Ooh, tách quăng quật em)

(Ooh) Never gonna give, never gonna give (Give you up)

(Ooh) Sẽ ko khi nào tách, sẽ không còn khi nào tách (rời quăng quật em)

We've known each other for so sánh long

Đôi tớ vẫn quen thuộc nhau lâu lắm rồi

Your heart's been aching but you're too shy to tướng say it

Trái tim em nhức tuy nhiên em lo ngại ko thưa ra

Inside, we both know what's been going on

Sâu trong tim, cả nhì tớ đều hiểu chuyện gì đang được xảy ra

We know the game and we're gonna play it

Ta biết tường tận trò chơi và tớ tiếp tục chơi

I just wanna tell you how I'm feeling

Anh vô cùng mong muốn thưa mang lại em nghe xúc cảm của anh

Gotta make you understand

Anh cần thưa mang lại em hiểu

Never gonna give you up

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Never gonna let you down

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Never gonna lập cập around and desert you

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Never gonna make you cry

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Never gonna say goodbye

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Never gonna tell a lie and hurt you

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương

Never gonna give you up

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Never gonna let you down

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Never gonna lập cập around and desert you

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Never gonna make you cry

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Never gonna say goodbye

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Never gonna tell a lie and hurt you

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương

Never gonna give you up

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Never gonna let you down

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Never gonna lập cập around and desert you

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Never gonna make you cry

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Never gonna say goodbye

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Never gonna tell a lie and hurt you

Xem thêm: 1997 là bao nhiêu tuổi

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương

Lời Never Gonna Give You Up Tiếng Anh

We're no strangers to tướng love

You know the rules and so sánh vì thế I

A full commitment's what I'm thinking of

You wouldn't get this from any other guy

I just wanna tell you how I'm feeling

Gotta make you understand

Never gonna give you up

Never gonna let you down

Never gonna lập cập around and desert you

Never gonna make you cry

Never gonna say goodbye

Never gonna tell a lie and hurt you

We've known each other for so sánh long

Your heart's been aching but you're too shy to tướng say it

Inside, we both know what's been going on

We know the game and we're gonna play it

And if you ask bủ how I'm feeling

Don't tell bủ you're too blind to tướng see

Never gonna give you up

Never gonna let you down

Never gonna lập cập around and desert you

Never gonna make you cry

Never gonna say goodbye

Never gonna tell a lie and hurt you

Never gonna give you up

Never gonna let you down

Never gonna lập cập around and desert you

Never gonna make you cry

Never gonna say goodbye

Never gonna tell a lie and hurt you

(Ooh, give you up)

(Ooh) Never gonna give, never gonna give (Give you up)

We've known each other for so sánh long

Your heart's been aching but you're too shy to tướng say it

Inside, we both know what's been going on

We know the game and we're gonna play it

I just wanna tell you how I'm feeling

Gotta make you understand

Never gonna give you up

Never gonna let you down

Never gonna lập cập around and desert you

Never gonna make you cry

Never gonna say goodbye

Never gonna tell a lie and hurt you

Never gonna give you up

Never gonna let you down

Never gonna lập cập around and desert you

Never gonna make you cry

Never gonna say goodbye

Never gonna tell a lie and hurt you

Never gonna give you up

Never gonna let you down

Never gonna lập cập around and desert you

Never gonna make you cry

Never gonna say goodbye

Never gonna tell a lie and hurt you

Lời dịch Never Gonna Give You Up Tiếng Việt

Đôi tớ ko cần người kỳ lạ mới mẻ yêu thương nhau

Em biết phương pháp và anh cũng vậy

Trách nhiệm đẫy bản thân là vấn đề anh nhức đáu vô lòng

Em sẽ không còn tìm ra điều này ở người nam nhi nào là khác

Anh vô cùng mong muốn thưa mang lại em nghe xúc cảm của anh 

Anh cần thưa mang lại em hiểu

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương 

Đôi tớ vẫn quen thuộc nhau lâu lắm rồi

Trái tim em nhức tuy nhiên em lo ngại ko thưa ra

Sâu trong tim, cả nhì tớ đều hiểu chuyện gì đang được xảy ra

Ta biết tường tận trò chơi và tớ tiếp tục chơi

Và nếu như em căn vặn anh xúc cảm thế nào là...

Đừng thưa với anh rằng em quá thong manh quáng nên ko thể nom thấu

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương 

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương 

(Ooh, tách quăng quật em)

(Ooh) Sẽ ko khi nào tách, sẽ không còn khi nào tách (rời quăng quật em)

Đôi tớ vẫn quen thuộc nhau lâu lắm rồi

Trái tim em nhức tuy nhiên em lo ngại ko thưa ra

Sâu trong tim, cả nhì tớ đều hiểu chuyện gì đang được xảy ra

Ta biết tường tận trò chơi và tớ tiếp tục chơi

Anh vô cùng mong muốn thưa mang lại em nghe xúc cảm của anh 

Anh cần thưa mang lại em hiểu

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương 

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương 

Anh sẽ không còn khi nào tách quăng quật em

Anh sẽ không còn khi nào nhằm em cần thất vọng

Anh sẽ không còn khi nào ni trên đây mai ê rồi quăng quật rơi em

Anh sẽ không còn khi nào khiến cho em cần khóc

Anh sẽ không còn khi nào thưa câu phân chia tay

Anh sẽ không còn khi nào thưa một điều gian dối và thực hiện em tổn thương 

Xem đoạn phim phụ đề tuy nhiên ngữ

 • Never Gonna Give You Up phụ đề tuy nhiên ngữ Anh – Việt
  (Trong Khi coi, bạn cũng có thể rê con chuột vô kể từ giờ đồng hồ Anh nhằm tra tự điển. Rất tiện lợi!)

Download điều dịch

 • Download điều bài xích hát Never Gonna Give You Up tuy nhiên ngữ (pdf)
  (Bao bao gồm bạn dạng Song ngữ, bạn dạng Tiếng Anh và bạn dạng Tiếng Việt)

Trên trên đây là lời dịch Never Gonna Give You Up – Rick Astley mà Toomva mong muốn mang về chúng ta.

Xem thêm: hình xăm rắn nhật cổ

Hãy thông thường xuyên ghé thăm hỏi thường xuyên mục Lời Dịch Bài Hát của Toomva để hiểu thêm thắt ý nghĩa sâu sắc của những bài xích hát giờ đồng hồ Anh Khi được dịch sang trọng giờ đồng hồ Việt, chúng ta nhé!

Ngoài đi ra, Toomva van nài ra mắt cho tới chúng ta mục học giờ đồng hồ Anh qua quýt bài xích hát trên Toomva với phụ đề tuy nhiên ngữ và tính năng tra tự điển ngay lập tức vô khi chúng ta đang được coi bài xích hát, vô cùng tiện lợi!

Cảm ơn chúng ta vẫn ghé thăm hỏi. Chúc chúng ta mang trong mình 1 ngày học hành, thao tác thiệt hiệu quả!