nâng em lên đặt em xuống dạng chân ra tha hồ mà bóp

cunghocvui

Trang chủ Đề ganh đua & kiểm tra Khác Đố vui Câu IQ bậy

Câu hỏi:

Nâng em lên
Đặt em xuống
Dạng chân ra
Tha hồ nước tuy nhiên bóp
Là gì?

Đáp án

Vác súng, bịa đặt súng và bóp cò

Câu chất vấn bên trên nằm trong đề trắc nghiệm

Câu IQ bậy

Xem thêm: lệnh gta vice city

Khác Đố vui vẻ Khác - Đố vui vẻ

shoppe