mã bưu chính quảng trị

Quảng Trị, một tỉnh mặt mày bờ biển khơi nằm trong vùng rất rất Bắc Trung Sở VN.

Với Khu phi quân sự chiến lược vĩ tuyến 17, Quảng Trị nhập vai trò cần thiết vô Chiến giành giật VN (1954 - 1975).

Bạn đang xem: mã bưu chính quảng trị

Mã bưu năng lượng điện của tỉnh Quảng Trị sở hữu 5 chữ số và được dùng rộng thoải mái.

Chữ số trước tiên đưa ra quyết định vùng địa lý của mã bưu năng lượng điện.

2 chữ số đầu xác lập mã tỉnh, ví như Quảng Trị.

4 chữ số tiếp theo sau quyết định danh mã quận, thị xã và đơn vị chức năng hành chủ yếu ứng.

5 chữ số sau cùng là Đặc điểm xác lập cho tới đối tượng người dùng nhận mã bưu chủ yếu.

Mã bưu năng lượng điện (Postal Code/Zip Code) của Quảng Trị: 48000

Số trật tự

Đối tượng gán mã

Mã bưu chủ yếu

(50)

TỈNH QUẢNG TRỊ

48

1

BC. Trung tâm tỉnh Quảng Trị

48000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

48001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy

48002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

48003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy

48004

6

Ban Nội chủ yếu tỉnh ủy

48005

7

Đảng ủy Khối phòng ban

48009

8

Tỉnh ủy và Văn chống tỉnh ủy

48010

9

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

48011

10

Báo Quảng Trị

48016

11

Hội đồng dân chúng

48021

12

Văn chống Đoàn đại biểu Quốc hội

48030

13

Tòa án dân chúng tỉnh

48035

14

Viện Kiểm sát dân chúng tỉnh

48036

15

Ủy ban dân chúng và Văn chống Ủy ban dân chúng

48040

16

Sở Công Thương

48041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư

48042

18

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

48043

19

Sở Ngoại vụ

48044

20

Sở Tài chủ yếu

48045

21

Sở tin tức và Truyền thông

48046

22

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

48047

23

Công an tỉnh

48049

24

Sở Nội vụ

48051

25

Sở Tư pháp

48052

26

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên

48053

27

Sở Giao thông vận tải đường bộ

48054

28

Sở Khoa học tập và Công nghệ

48055

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê

48056

30

Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường

48057

31

Sở Xây dựng

48058

32

Sở Y tế

48060

33

Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh

48061

34

Ban Dân tộc

48062

35

Ngân mặt hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh

48063

36

Thanh tra tỉnh

48064

37

Trường Chính trị Lê Duẩn

48065

38

Cơ quan liêu thay mặt của Thông tấn xã VN

48066

39

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

48067

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh

48070

41

Cục Thuế

48078

42

Cục Hải quan liêu

48079

43

Cục Thống kê

48080

44

Kho bạc Nhà nước tỉnh

48081

45

Liên hiệp những Hội Khoa học tập và Kỹ thuật

48085

46

Liên hiệp những Tổ chức hữu hảo

48086

47

Liên hiệp những Hội Văn học tập thẩm mỹ

48087

48

Liên đoàn Lao động tỉnh

48088

49

Hội Nông dân tỉnh

48089

50

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

48090

51

Tỉnh đoàn

48091

52

Hội Liên hiệp Phụ phái nữ tỉnh

48092

53

Hội Cựu binh lực tỉnh

48093

(50.1)

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

481

1

BC. Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh Đông Hà

48100

2

Huyện ủy

48101

3

Hội đồng dân chúng

48102

4

Ủy ban dân chúng

48103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

48104

6

P. 1

48106

7

P. 2

48107

8

P. Đông Giang

48108

9

P. Đông Thanh

48109

10

P. 4

48110

11

P. 3

48111

12

P. 5

48112

13

P. Đông Lễ

48113

14

P. Đông Lương

48114

15

BCP. Đông Hà

48150

16

BC. KHL Đông Hà

48151

18

BC. Sòng

48152

19

BC. Hàm Nghi

48153

20

BC. Hùng vương vãi

48154

21

BC. Lê Lợi

48155

22

BC. Lương An

48156

17

BC. Hệ 1 Quảng Trị

48199

(50.2)

HUYỆN CAM LỘ

482

1

BC. Trung tâm thị xã Cam Lộ

48200

2

Huyện ủy

48201

3

Hội đồng dân chúng

48202

4

Ủy ban dân chúng

48203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

48204

6

TT. Cam Lộ

48206

7

X. Cam Thanh

48207

8

X. Cam An

48208

9

X. Cam Thủy

48209

10

X. Cam Tuyền

48210

11

X. Cam Thành

48211

12

X. Cam Hiếu

48212

13

X. Cam Nghĩa

48213

14

X. Cam Chính

48214

15

BCP. Cam Lộ

48250

16

BC. Tân Lâm

48251

17

BC. Chợ Cùa

48252

(50.3)

HUYỆN GIO LINH

483

1

BC. Trung tâm thị xã Gio Linh

48300

2

Huyện ủy

48301

3

Hội đồng dân chúng

48302

4

Ủy ban dân chúng

48303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

48304

6

TT. Gio Linh

48306

7

X. Gio Mỹ

48307

8

X. Trung Giang

48308

9

X. Trung Hải

48309

10

X. Gio Phong

48310

11

X. Trung Sơn

48311

12

X. Vĩnh Trường

48312

13

X. Gio An

48313

14

X. Gio Bình

48314

15

X. Gio Châu

48315

16

X. Gio Thành

48316

17

X. Gio Hải

48317

18

X. Gio Việt

48318

19

TT. Cửa Việt

48319

20

X. Gio Mai

48320

21

X. Gio Quang

48321

22

X. Gio Hòa

48322

23

X. Gio Sơn

48323

24

X. Hải Thái

48324

25

X. Linh Hải

48325

26

X. Linh Thượng

48326

27

BCP. Gio Linh

48350

28

BC. Chợ Kên

48351

29

BC. Bắc Cửa Việt

48352

30

BC. Gio Sơn

48353

(50.4)

HUYỆN VĨNH LINH

484

1

BC. Trung tâm thị xã Vĩnh Linh

48400

2

Huyện ủy

48401

3

Hội đồng dân chúng

48402

4

Ủy ban dân chúng

48403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

48404

6

TT. Hồ Xá

48406

7

X. Vĩnh Nam

48407

8

X. Vĩnh Trung

48408

9

X. Vĩnh Kim

48409

10

X. Vĩnh Thái

48410

11

X. Vĩnh Tú

48411

12

X. Vĩnh Chấp

48412

13

X. Vĩnh Khê

48413

14

X. Vĩnh Long

48414

15

X. Vĩnh Hòa

48415

16

X. Vĩnh Hiền

48416

17

X. Vĩnh Thạch

48417

18

X. Vĩnh Tân

48418

19

TT. Cửa Tùng

48419

20

X. Vĩnh Giang

Xem thêm: acrylic an cường

48420

21

X. Vĩnh Thành

48421

22

X. Vĩnh Lâm

48422

23

TT. Ga Quan

48423

24

X. Vĩnh Thủy

48424

25

X. Vĩnh Sơn

48425

26

X. Vĩnh Hà

48426

27

X. Vĩnh Ô

48427

28

BCP. Vĩnh Linh

48450

29

BC. Rú Lịnh

48451

30

BC. Chợ Do

48452

31

BC. Ga Quan

48453

(50.5)

HUYỆN HƯỚNG HÓA

485

1

BC. Trung tâm thị xã Hướng Hóa

48500

2

Huyện ủy

48501

3

Hội đồng dân chúng

48502

4

Ủy ban dân chúng

48503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

48504

6

TT. Khe Sanh

48506

7

X. Tân Hợp

48507

8

X. Hướng Linh

48508

9

X. Hướng Sơn

48509

10

X. Hướng Lập

48510

11

X. Hướng Việt

48511

12

X. Hướng Phùng

48512

13

X. Tân Thành

48513

14

X. Hướng Tân

48514

15

TT. Lao chỉ bảo

48515

16

X. Tân Long

48516

17

X. Tân Lập

48517

18

X. Tân Liên

48518

19

X. Húc

48519

20

X. Hướng Lộc

48520

21

X. Thuận

48521

22

X. Thanh

48522

23

X. A Xing

48523

24

X. Ba Tầng

48524

25

X. A Túc

48525

26

X. A Dơi

48526

27

X.Xy

48527

28

BCP. Hướng Hóa

48550

29

BC. Tân Thành

48551

30

BC. Rào Quán

48552

31

BC. Lao chỉ bảo

48553

(50.6)

HUYỆN ĐA KRÔNG

486

1

BC. Trung tâm thị xã Đa Krông

48600

2

Huyện ủy

48601

3

Hội đồng dân chúng

48602

4

Ủy ban dân chúng

48603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

48604

6

TT. Krông Klang

48606

7

X. Hướng Hiệp

48607

8

X. Đa Krông

48608

9

X. Mò Ó

48609

10

X. Ba Nang

48610

11

X. Triệu Nguyên

48611

12

X. Ba Lòng

48612

13

X. Hải Phúc

48613

14

X. Tà Long

48614

15

X. Húc Nghi

48615

16

X. A Vao

48616

17

X. Tà Rụt

48617

18

X. A Bung

48618

19

X. A Ngo

48619

20

BCP. Đa Krông

48650

21

BC. Ba Lòng

48651

22

BC. Tà Rụt

48652

(50.7)

HUYỆN TRIỆU PHONG

487

1

BC. Trung tâm thị xã Triệu Phong

48700

2

Huyện ủy

48701

3

Hội đồng dân chúng

48702

4

Ủy ban dân chúng

48703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

48704

6

TT. Ái Tử

48706

7

X. Triệu Thành

48707

8

X. Triệu Đông

48708

9

X. Triệu Tài

48709

10

X. Triệu Trung

48710

11

X. Triệu Sơn

48711

12

X. Triệu Lăng

48712

13

X. Triệu Trạch

48713

14

X. Triệu Vân

48714

15

X. Triệu An

48715

16

X. Triệu Phước

48716

17

X. Triệu Độ

48717

18

X. Triệu Đại

48718

19

X. Triệu Thuận

48719

20

X. Triệu Hòa

48720

21

X. Triệu Long

48721

22

X. Triệu Giang

48722

23

X. Triệu Ái

48723

24

X. Triệu Thượng

48724

25

BCP. Triệu Phong

48750

26

BC. Chợ Cạn

48751

27

BC.Nam cửa ngõ Việt

48752

28

BC. Bổ Bản

48753

29

BC. Triệu Độ

48754

30

BC. Chợ Thuận

48755

(50.8)

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

488

1

BC. Trung tâm thị xã Quảng Trị

48800

2

Thị ủy

48801

3

Hội đồng dân chúng

48802

4

Ủy ban dân chúng

48803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

48804

6

P. 2

48806

7

P. 3

48807

8

P. 1

48808

9

P. An Đôn

48809

10

X. Hải Lệ

48810

11

BCP. Quảng Trị

48750

12

BC. Thạch Hãn

48751

(50.9)

HUYỆN HẢI LĂNG

4890-4894

1

BC. Trung tâm thị xã Hải Lăng

48900

2

Huyện ủy

48901

3

Hội đồng dân chúng

48902

4

Ủy ban dân chúng

48903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

48904

6

TT. Hải Lăng

48906

7

X. Hải Thiện

48907

8

X. Hải Thành

48908

9

X. Hải Hòa

48909

10

X. Thành Phố Hải Dương

48910

11

X. Hải Khê

48911

12

X. Hải An

48912

13

X. Hải Quế

48913

14

X. Hải Ba

48914

15

X. Hải Vĩnh

48915

16

X. Hải Xuân

48916

17

X. Hải Quy

48917

18

X. Hải Thượng

48918

19

X. Hải Phú

48919

20

X. Hải Tân

48920

21

X. Hải Thọ

48921

22

X. Hải Trường

48922

23

X. Hải Lâm

48923

24

X. Hải Sơn

48924

25

X. Hải Chánh

48925

26

BCP. Hải Lăng

48930

27

BC. Hội Yên

48931

28

BC. Phương Lang

48932

29

BC. Mỹ Chánh

48933

(50.10)

HUYỆN CỒN CỎ

4895-4899

1

BC. Trung tâm thị xã Cồn Cỏ

48950

2

Huyện ủy

48951

3

Hội đồng dân chúng

48952

4

Ủy ban dân chúng

48953

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

48954

6

BCP. Cồn Cỏ

48975

Hướng dẫn cơ hội ghi mã bưu chủ yếu (mã bưu điện) khi gửi thư, sản phẩm & hàng hóa cho tới Quảng Trị

  1. Để gửi thư, sản phẩm & hàng hóa cho tới Quảng Trị, vị trí của chúng ta rất cần phải hiển thị rõ ràng bên trên bưu gửi, phong so bì thư hoặc gói sản phẩm & hàng hóa, tương đương bên trên những tư liệu không giống tương quan.
  2. Mã bưu đó là một nhân tố cần thiết vô vị trí của chúng ta (người gửi và người nhận), được ghi chép sau thương hiệu tỉnh/thành phố và nên cơ hội thương hiệu tỉnh/thành phố tối thiểu 01 ký tự động trống rỗng.
  3. Mã bưu chủ yếu rất cần phải được in ấn hoặc ghi chép tay rõ rệt và đọc dễ dàng.

Nếu bên trên bưu gửi sở hữu dù riêng rẽ nhằm ghi Mã bưu chủ yếu tại vị trí vị trí người gửi, người nhận, hãy ghi rõ ràng Mã bưu chủ yếu, từng dù chỉ ghi một chữ số và đáp ứng chữ số được ghi chép rõ rệt, đọc dễ dàng, ko gạch ốp xóa.

Bản kiểu 1: Bưu gửi không tồn tại dù riêng rẽ nhằm ghi Mã bưu chính

Xem thêm: fwb

Bản kiểu 2: Bưu gửi sở hữu dù quan trọng đặc biệt nhằm ghi Mã bưu chính

Nội dung được trở nên tân tiến tự đội hình Mytour với mục tiêu che chở và tăng thưởng thức người sử dụng.