luật xây dựng số 50/2014/qh13

red-check Luật Xây dựng năm trước English attachment

Luật số 50/2014/QH13status2 ngày 18/6/2014 của Quốc hội về thi công (98 trang)

Posted: 9/7/2014 10:34:49 AM | Latest updated: 5/12/2023 1:45:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3518 | Vietlaw: 177

Bạn đang xem: luật xây dựng số 50/2014/qh13

LuatVietnam

Một trong mỗi điểm mới mẻ của Luật này là bổ sung cập nhật một vài dự án công trình được miễn Giấy quy tắc thi công, nổi bật như:

- Công trình thi công nằm trong dự án công trình quần thể công nghiệp, khu công nghiệp, quần thể technology cao với quy hướng cụ thể 1/500 và đã được thẩm ấn định design xây dựng;

- Nhà ở nằm trong dự án công trình cải tiến và phát triển khu đô thị, dự án công trình cải tiến và phát triển nhà tại với quy tế bào bên dưới 7 tầng và tổng diện tích S sàn bên dưới 500m2 với quy hướng cụ thể 1/500 và đã được phòng ban với thẩm quyền phê duyệt;

- Công trình thay thế, tôn tạo thực hiện thay cho thay đổi phong cách thiết kế mặt phí ngoài tuy nhiên ko tiếp giáp với lối khu đô thị với đòi hỏi về vận hành loài kiến trúc;

....

Xem thêm: cách làm thiệp

Ngoài đi ra, bám theo quy ấn định bên trên khoản 2 Điều 9 Luật này, mái ấm góp vốn đầu tư cần phải mua sắm bảo đảm dự án công trình vô thời hạn thi công so với những dự án công trình sau: với tác động cho tới an toàn và đáng tin cậy xã hội, môi trường; dự án công trình với đòi hỏi chuyên môn đặc thù; dự án công trình với ĐK thực thi thi công phức tạp

Đối với mái ấm thầu tư vấn góp vốn đầu tư thi công cần phải mua sắm bảo đảm trách cứ nhiệm nghề nghiệp và công việc tư vấn so với việc làm tham khảo thi công, design thi công mang lại dự án công trình thi công kể từ cung cấp II trở lên trên

Riêng mái ấm thầu thực thi thi công nên mua sắm bảo đảm cho tất cả những người làm việc thực thi bên trên công trường thi công

Luật này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày 01/01/2015.

Xem thêm: fwb

Luật thi công số 16/2003/QH11status1 và Điều 1 Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của những luật tương quan cho tới góp vốn đầu tư thi công cơ phiên bản số 38/2009/QH12status1 không còn hiệu lực thực thi hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực thực thi hiện hành.

Ghi chú về sửa thay đổi, bửa sung

Vui lòng ghi rõ rệt Nguồn: LuatVietnam.NET Khi đăng lên lại nội dung bài viết này

Các phiên bản thống nhất thay cho đổi
Thay thay đổi lượt 1: LL50_18062014QH13[Rev.1, 03/2016/QH14, 01/01/2017].doc
Thay thay đổi lượt 2: LL50_18062014QH13[Rev.2, 35/2018/QH14, 01/01/2019].doc
Thay thay đổi lượt 3: LL50_18062014QH13[Rev.3/40/2019/QH14/01/07/2020].docx
Thay thay đổi lượt 4: LL50_18062014QH13[Rev.4/62/2020/QH14/01/01/2021].docx

Dòng thời gian