lời bài hát nối vòng tay lớn

TONE: Nam: Am, Nữ: Cm | STYLE: Disco

Rừng núi dang tay nối lại biển cả xa vời, Ta cút vòng đeo tay rộng lớn mãi nhằm nối thụi hà, Mặt khu đất bát ngát, bạn bè tao về, Gặp nhau mừng như bão cát con quay cuồng trời rộng lớn, Bàn tay tao cầm nối tròn trặn một vòng VN...

Bạn đang xem: lời bài hát nối vòng tay lớn

[ĐK: ] Cờ nối dông tố tối phấn chấn nối ngày, Dòng tiết nối trái tim đồng loại, Dựng tình người trong thời gian ngày mới mẻ, Thành phố nối thôn xa vời vời vợi, Người bị tiêu diệt nối rất linh nhập đời, Và nụ cười cợt nối bên trên môi...

Từ Bắc vô Nam nối tiếp cầm tay, Ta cút kể từ đồng hoang sơ vượt lên trước không còn núi cồn, Vượt thác chông chênh, tay tao vượt lên trước đèo, Từ quê túng lên phố rộng lớn, cầm tay nối tiếp, Biển xanh lơ sông gấm nối tiếp một vòng tử sinh...

== DẠO NHẠC ==

Rừng núi dang tay nối lại biển cả xa vời, Ta cút vòng đeo tay rộng lớn mãi nhằm nối thụi hà, Mặt khu đất bát ngát, bạn bè tao về, Gặp nhau mừng như bão cát con quay cuồng trời rộng lớn, Bàn tay tao cầm nối tròn trặn một vòng VN...

[ĐK: ] Cờ nối dông tố tối phấn chấn nối ngày, Dòng tiết nối trái tim đồng loại, Dựng tình người trong thời gian ngày mới mẻ, Thành phố nối thôn xa vời vời vợi, Người bị tiêu diệt nối rất linh nhập đời, Và nụ cười cợt nối bên trên môi...

Xem thêm: nữ đeo nhẫn ngón nào de hút tài lộc

Từ Bắc vô Nam nối tiếp cầm tay, Ta cút kể từ đồng hoang sơ vượt lên trước không còn núi cồn, Vượt thác chông chênh, tay tao vượt lên trước đèo, Từ quê túng lên phố rộng lớn, cầm tay nối tiếp, Biển xanh lơ sông gấm nối tiếp một vòng tử sinh...

* Nắm tay nối tiếp, Biển xanh lơ sông gấm nối tiếp một vòng tử sinh......

== HẾT BÀI ==

Xem thêm: sinh nam 1995 mang gi

Rừng núi dang tay nối lại biển cả xa vời,  
Ta cút vòng đeo tay rộng lớn mãi nhằm nối thụi hà,  
Mặt khu đất bát ngát, bạn bè tao về,  
Gặp nhau mừng như bão cát con quay cuồng trời rộng lớn, 
Bàn tay tao cầm nối tròn trặn một vòng VN...

 
[ĐK: ]
Cờ nối dông tố tối phấn chấn nối ngày,  
Dòng tiết nối trái tim đồng loại,  
Dựng tình người trong thời gian ngày mới mẻ,  
Thành phố nối thôn xa vời vời vợi,  
Người bị tiêu diệt nối rất linh nhập đời,  
Và nụ cười cợt nối bên trên môi...

Từ Bắc vô Nam nối tiếp cầm tay,  
Ta cút kể từ đồng hoang sơ vượt lên trước không còn núi cồn,  
Vượt thác chông chênh, tay tao vượt lên trước đèo,  
Từ quê túng lên phố rộng lớn, cầm tay nối tiếp,  
Biển xanh lơ sông gấm nối tiếp một vòng tử sinh...