giá nệm kymdan

Kymdan đang trở thành tên thương hiệu tạo ra nệm cao su đáng tin tưởng và quality tiên phong hàng đầu bên trên VN. Nệm cao su đặc Kymdan được phân phối rộng thoải mái bên trên từng trái đất, được BS Rodney Rowe (chuyên ngành xương và xương cột sống Australia) khuyến nghị từng người tiêu dùng nhằm bảo đảm xương cột sống, bảo đảm mức độ khoẻ mang lại mái ấm gia đình. 

Cùng Thegioinem.com tìm hiểu thêm bảng giá chỉ nệm Kymdan mới nhất, kèm cặp vàng tặng và lịch trình tương hỗ mua sắm nệm cao su đặc mua trả góp mang lại khách hàng hàng

Bạn đang xem: giá nệm kymdan

Bảng Giá Nệm KymDan Mới Nhất 2021

1. NỆM (MATTRESS) KYMDAN DELUXE

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. sát dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá chỉ niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 5.0 cm
80 x 200 x 5 (cm) 8.896.000 8.180.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 5 (cm) 10.839.000 9.970.000
100 x 200 x 5 (cm) 11.733.000 10.790.000
120 x 200 x 5 (cm) 13.553.000 12.460.000
140 x 200 x 5 (cm) 15.815.000 14.540.000
150 x 190 x 5 (cm) 16.298.000 14.990.000
160 x 200 x 5 (cm) 18.589.000 17.100.000
180 x 200 x 5 (cm) 20.925.000 19.250.000
200 x 200 x 5 (cm) 23.053.000 21.200.000
200 x 220 x 5 (cm) 25.346.000 23.310.000
220 x 200 x 5 (cm) 25.346.000 23.310.000
Độ cao 7.5 cm
100 x 200 x 7.5 (cm) 14.675.000 13.500.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
120 x 200 x 7.5 (cm) 17.394.000 16.000.000
140 x 200 x 7.5 (cm) 19.885.000 18.290.000
160 x 200 x 7.5 (cm) 23.109.000 21.260.000
180 x 200 x 7.5 (cm) 26.126.000 24.030.000
200 x 200 x 7.5 (cm) 28.790.000 26.480.000
200 x 220 x 7.5 (cm) 31.656.000 29.120.000
220 x 200 x 7.5 (cm) 31.656.000 29.120.000
Độ cao 10.0 cm
80 x 200 x 10 (cm) 13.433.000 12.350.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 10 (cm) 15.816.000 14.550.000
100 x 200 x 10 (cm) 17.618.000 16.200.000
120 x 200 x 10 (cm) 21.235.000 19.530.000
140 x 200 x 10 (cm) 23.953.000 22.030.000
150 x 190 x 10 (cm) 24.896.000 22.900.000
160 x 200 x 10 (cm) 27.629.000 25.410.000
180 x 200 x 10 (cm) 31.328.000 28.820.000
200 x 200 x 10 (cm) 34.527.000 31.760.000
200 x 220 x 10 (cm) 37.966.000 34.920.000
220 x 200 x 10 (cm) 37.966.000 34.920.000
Độ cao 12.5 cm
160 x 200 x 12.5 (cm) 32.863.000 30.230.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
Độ cao 15.0 cm
80 x 200 x 15 (cm) 18.990.000 17.470.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 15 (cm) 21.699.000 19.960.000
100 x 200 x 15 (cm) 23.508.000 21.620.000
120 x 200 x 15 (cm) 28.486.000 26.200.000
140 x 200 x 15 (cm) 32.617.000 30.000.000
150 x 190 x 15 (cm) 33.974.000 31.250.000
160 x 200 x 15 (cm) 38.073.000 35.020.000
180 x 200 x 15 (cm) 41.743.000 38.400.000
200 x 200 x 15 (cm) 47.487.000 43.680.000
200 x 220 x 15 (cm) 52.220.000 48.040.000
220 x 200 x 15 (cm) 52.220.000 48.040.000
Độ cao trăng tròn.0 cm
80 x 200 x trăng tròn (cm) 25.320.000 23.290.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x trăng tròn (cm) 28.942.000 26.620.000
100 x 200 x trăng tròn (cm) 31.203.000 28.700.000
120 x 200 x trăng tròn (cm) 37.987.000 34.940.000
140 x 200 x trăng tròn (cm) 44.377.000 40.820.000
150 x 190 x trăng tròn (cm) 45.736.000 42.070.000
160 x 200 x trăng tròn (cm) 50.289.000 46.260.000
180 x 200 x trăng tròn (cm) 57.560.000 52.950.000
200 x 200 x trăng tròn (cm) 62.870.000 57.840.000
200 x 220 x trăng tròn (cm) 69.141.000 63.600.000
220 x 200 x trăng tròn (cm) 69.141.000 63.600.000
Bảng Giá Nệm KymDan Mới Nhất 2021
Nệm cao su đặc Kymdan Deluxe | Thegioinem.com

2. NỆM (MATTRESS) KYMDAN SPECIAL DELUXE PILLOW TOP CLOUD

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. sát dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá xin chào mới Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 22.0 cm
80 x 200 x 22 (cm) 112.410.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 22 (cm) 125.320.000
100 x 200 x 22 (cm) 137.550.000
120 x 200 x 22 (cm) 159.170.000
140 x 200 x 22 (cm) 186.960.000
160 x 200 x 22 (cm) 216.100.000
180 x 200 x 22 (cm) 245.660.000
200 x 200 x 22 (cm) 275.220.000
200 x 220 x 22 (cm) 304.770.000
220 x 200 x 22 (cm) 304.770.000
Độ cao 27.0 cm
80 x 200 x 27 (cm) 121.500.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 27 (cm) 135.790.000
100 x 200 x 27 (cm) 148.580.000
120 x 200 x 27 (cm) 172.570.000
140 x 200 x 27 (cm) 203.490.000
160 x 200 x 27 (cm) 234.910.000
180 x 200 x 27 (cm) 269.490.000
200 x 200 x 27 (cm) 304.060.000
200 x 220 x 27 (cm) 338.640.000
220 x 200 x 27 (cm) 338.640.000
Bảng Giá Nệm KymDan Mới Nhất 2021
Nệm cao su đặc Kymdan Special Deluxe Pillow Top

3. NỆM (MATTRESS) KYMDAN SPECIAL DELUXE PILLOW TOP ROYAL

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. sát dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá xin chào mới Chương trình KM
hiện áp dụng
80 x 200 x 32 (cm) 126.560.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 32 (cm) 141.460.000
100 x 200 x 32 (cm) 154.780.000
120 x 200 x 32 (cm) 179.760.000
140 x 200 x 32 (cm) 211.960.000
160 x 200 x 32 (cm) 243.260.000
180 x 200 x 32 (cm) 279.060.000
200 x 200 x 32 (cm) 314.860.000
200 x 220 x 32 (cm) 350.660.000
220 x 200 x 32 (cm) 350.660.000

4. NỆM (MATTRESS) KYMDAN SPECIAL DELUXE PILLOW TOP SOFT

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. sát dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá xin chào mới Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao trăng tròn.0 cm
80 x 200 x trăng tròn (cm) 98.270.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x trăng tròn (cm) 109.200.000
100 x 200 x trăng tròn (cm) 120.330.000
120 x 200 x trăng tròn (cm) 138.570.000
140 x 200 x trăng tròn (cm) 161.980.000
160 x 200 x trăng tròn (cm) 188.950.000
180 x 200 x trăng tròn (cm) 212.250.000
200 x 200 x trăng tròn (cm) 235.570.000
200 x 220 x trăng tròn (cm) 258.880.000
220 x 200 x trăng tròn (cm) 258.880.000
Độ cao 25.0 cm
80 x 200 x 25 (cm) 116.440.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 25 (cm) 130.140.000
100 x 200 x 25 (cm) 142.400.000
120 x 200 x 25 (cm) 165.380.000
140 x 200 x 25 (cm) 195.000.000
160 x 200 x 25 (cm) 223.800.000
180 x 200 x 25 (cm) 256.730.000
200 x 200 x 25 (cm) 289.670.000
200 x 220 x 25 (cm) 322.610.000
220 x 200 x 25 (cm) 322.610.000

5. NỆM (MATTRESS) KYMDAN MASSAGE

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. sát dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá chỉ niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 6.0 cm
80 x 200 x 6 (cm) 11.604.000 10.670.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 6 (cm) 13.552.000 12.460.000
100 x 200 x 6 (cm) 14.460.000 13.300.000
120 x 200 x 6 (cm) 17.165.000 15.790.000
140 x 200 x 6 (cm) 20.331.000 18.700.000
150 x 190 x 6 (cm) 20.820.000 19.150.000
160 x 200 x 6 (cm) 23.111.000 21.260.000
180 x 200 x 6 (cm) 26.350.000 24.240.000
200 x 200 x 6 (cm) 28.648.000 26.350.000
200 x 220 x 6 (cm) 31.501.000 28.980.000
220 x 200 x 6 (cm) 31.501.000 28.980.000
Độ cao 8.5 cm
100 x 200 x 8.5 (cm) 17.396.000 16.000.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
120 x 200 x 8.5 (cm) 21.009.000 19.320.000
140 x 200 x 8.5 (cm) 24.406.000 22.450.000
160 x 200 x 8.5 (cm) 27.631.000 25.420.000
180 x 200 x 8.5 (cm) 31.548.000 29.020.000
200 x 200 x 8.5 (cm) 34.394.000 31.640.000
200 x 220 x 8.5 (cm) 37.820.000 34.790.000
220 x 200 x 8.5 (cm) 37.820.000 34.790.000
Độ cao 11.0 cm
80 x 200 x 11 (cm) 16.138.000 14.840.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 11 (cm) 18.527.000 17.040.000
100 x 200 x 11 (cm) 20.331.000 18.700.000
120 x 200 x 11 (cm) 24.853.000 22.860.000
140 x 200 x 11 (cm) 28.480.000 26.200.000
150 x 190 x 11 (cm) 29.422.000 27.060.000
160 x 200 x 11 (cm) 32.152.000 29.570.000
180 x 200 x 11 (cm) 36.746.000 33.800.000
200 x 200 x 11 (cm) 40.140.000 36.920.000
200 x 220 x 11 (cm) 44.139.000 40.600.000
220 x 200 x 11 (cm) 44.139.000 40.600.000
Độ cao 13.5 cm
160 x 200 x 13.5 (cm) 37.390.000 34.390.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
Độ cao 16.0 cm
80 x 200 x 16 (cm) 21.692.000 19.950.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 16 (cm) 24.422.000 22.460.000
100 x 200 x 16 (cm) 26.227.000 24.120.000
120 x 200 x 16 (cm) 32.095.000 29.520.000
140 x 200 x 16 (cm) 37.133.000 34.160.000
150 x 190 x 16 (cm) 38.495.000 35.410.000
160 x 200 x 16 (cm) 42.602.000 39.190.000
180 x 200 x 16 (cm) 47.169.000 43.390.000
200 x 200 x 16 (cm) 53.369.000 49.090.000
200 x 220 x 16 (cm) 58.691.000 53.990.000
220 x 200 x 16 (cm) 58.691.000 53.990.000
Độ cao 21.0 cm
80 x 200 x 21 (cm) 28.038.000 25.790.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 21 (cm) 31.664.000 29.130.000
100 x 200 x 21 (cm) 33.915.000 31.200.000
120 x 200 x 21 (cm) 41.607.000 38.270.000
140 x 200 x 21 (cm) 48.899.000 44.980.000
150 x 190 x 21 (cm) 50.263.000 46.240.000
160 x 200 x 21 (cm) 54.802.000 50.410.000
180 x 200 x 21 (cm) 62.995.000 57.950.000
200 x 200 x 21 (cm) 68.473.000 62.990.000
200 x 220 x 21 (cm) 75.305.000 69.280.000
220 x 200 x 21 (cm) 75.305.000 69.280.000
Bảng Giá Nệm KymDan Mới Nhất 2021
Nệm cao su đặc Kymdan Massage

6. NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMDAN

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. sát dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá chỉ niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 5.0 cm
80 x 200 x 5 (cm) 11.858.000 10.900.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 5 (cm) 13.667.000 12.570.000
100 x 200 x 5 (cm) 14.591.000 13.420.000
120 x 200 x 5 (cm) 18.207.000 16.750.000
140 x 200 x 5 (cm) 20.493.000 18.850.000
150 x 190 x 5 (cm) 21.000.000 19.320.000
160 x 200 x 5 (cm) 23.315.000 21.440.000
180 x 200 x 5 (cm) 25.815.000 23.740.000
200 x 200 x 5 (cm) 29.524.000 27.160.000
200 x 220 x 5 (cm) 32.460.000 29.860.000
220 x 200 x 5 (cm) 32.460.000 29.860.000
Độ cao 7.5 cm
100 x 200 x 7.5 (cm) 17.826.000 16.390.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
120 x 200 x 7.5 (cm) 22.569.000 20.760.000
140 x 200 x 7.5 (cm) 25.089.000 23.080.000
160 x 200 x 7.5 (cm) 28.367.000 26.090.000
180 x 200 x 7.5 (cm) 31.542.000 29.010.000
200 x 200 x 7.5 (cm) 35.972.000 33.090.000
200 x 220 x 7.5 (cm) 39.543.000 36.370.000
220 x 200 x 7.5 (cm) 39.543.000 36.370.000
Bảng Giá Nệm KymDan Mới Nhất 2021
Nệm xếp Kymdan vội vàng gọn gàng tiện lợi 

7. NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMDAN ULTIMATECARE

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. sát dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá chỉ niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 5.0 cm
80 x 200 x 5 (cm) 13.711.000 12.610.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 5 (cm) 15.701.000 14.440.000
100 x 200 x 5 (cm) 16.875.000 15.520.000
120 x 200 x 5 (cm) 20.849.000 19.180.000
140 x 200 x 5 (cm) 23.618.000 21.720.000
150 x 190 x 5 (cm) 24.219.000 22.280.000
160 x 200 x 5 (cm) 26.651.000 24.510.000
180 x 200 x 5 (cm) 29.534.000 27.170.000
200 x 200 x 5 (cm) 33.681.000 30.980.000
200 x 220 x 5 (cm) 36.793.000 33.840.000
220 x 200 x 5 (cm) 36.793.000 33.840.000
Độ cao 7.5 cm
100 x 200 x 7.5 (cm) 20.218.000 18.600.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
120 x 200 x 7.5 (cm) 25.363.000 23.330.000
140 x 200 x 7.5 (cm) 28.367.000 26.090.000
160 x 200 x 7.5 (cm) 31.845.000 29.290.000
180 x 200 x 7.5 (cm) 35.403.000 32.570.000
200 x 200 x 7.5 (cm) 40.271.000 37.040.000
200 x 220 x 7.5 (cm) 44.017.000 40.490.000
220 x 200 x 7.5 (cm) 44.017.000 40.490.000


8. NỆM (MATTRESS) KYMDAN Y TẾ (NỆM KYMDAN DÀNH CHO GIƯỜNG CỦA BỆNH VIỆN)

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. sát dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

Xem thêm: phim hài châu tinh trì

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá chỉ niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 10.0 cm
80 x 200 x 10 (cm) 16.892.000 15.540.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 10 (cm) 19.285.000 17.740.000
Độ cao 15.0 cm
80 x 200 x 15 (cm) 23.139.000 21.280.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 15 (cm) 25.975.000 23.890.000

9. NỆM (MATTRESS) KYMDAN MINI

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. sát dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá chỉ niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 2.5 cm
50 x 70 x 2.5 (cm) 1.733.000 1.590.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
60 x 80 x 2.5 (cm) 2.422.000 2.220.000
Độ cao 5.0 cm
50 x 70 x 5 (cm) 2.254.000 2.070.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
60 x 80 x 5 (cm) 4.306.000 3.960.000

10. NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMDAN MINI

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. sát dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá chỉ niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 2.5 cm
70 x 100 x 2.5 (cm) 3.562.000 3.270.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
80 x 120 x 2.5 (cm) 4.927.000 4.530.000
Độ cao 5.0 cm
70 x 100 x 5 (cm) 4.612.000 4.240.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
80 x 120 x 5 (cm) 8.691.000 7.990.000

11. NỆM (MATTRESS) KYMDAN DU LỊCH

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. sát dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá chỉ niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
50 x 200 x 2.5 (cm) 6.648.000 6.110.000 - Ưu đãi quan trọng đặc biệt kể từ 01/10/2023 cho tới 31/10/2023.
- Trả hùn 0% lãi suất vay và nhận thêm thắt vàng tặng
Bảng giá chỉ nệm KymDan tặng kèm tiên tiến nhất 2022
Hệ thống cửa hàng Thegioinem.com phủ sóng rộng rãi toàn quốc

THAM KHẢO THÊM MỘT SỐ SẢN PHẨM NỆM CAO SU KHÁC

Nếu tài chủ yếu hạn chế, chúng ta có thể tìm hiểu thêm một vài thành phầm nệm cao su đặc vạn vật thiên nhiên của những hãng sản xuất không giống, đáp ứng đáng tin tưởng bên trên thị ngôi trường lúc này gồm: nệm cao su đặc Liên Á, nệm cao su đặc Vạn Thành, nệm cao su đặc Kim Cương, nệm cao su đặc Tatana, nệm cao su đặc Dunlopillo, nệm cao su đặc Đồng Phú, nệm cao su đặc Edena....
boxsp

XEM THÊM

7 LỢI ÍCH KHI MUA HÀNG TẠI THEGIOINEM.COM:

 • Hàng hóa phong phú và đa dạng CHÍNH HÃNG 100%. Bồi thông thường vội vàng gấp đôi độ quý hiếm khi trừng trị hiện nay Thegioinem.com phân phối mặt hàng ko đích thị. 
 • Nhiều lịch trình ƯU ĐÃI mê hoặc. Cập nhật CTKM sớm nhất. TẠI ĐÂY 
 • Được phát triển thành KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT của Thegioinem.com và tận hưởng những nghĩa vụ và quyền lợi, ưu đãi quan trọng đặc biệt nhất 
 • BẢO HÀNH chính quy ấn định của phòng sản xuất 
 • Giao mặt hàng NHANH CHÓNG. Vận đem MIỄN PHÍ 100% trong tầm 25 km tính kể từ cửa hàng sớm nhất. Xem thêm thắt quyết sách vận đem. TẠI ĐÂY 
 • Mua nệm TRẢ GÓP 0% lãi suất vay. Xem cụ thể lịch trình mua trả góp. TẠI ĐÂY 
 • Đổi trả sản phẩm & hàng hóa trong tầm 14 ngày. Xem cụ thể quyết sách thay đổi trả. TẠI ĐÂY

5 LỜI CAM KẾT CỦA THEGIOINEM.COM

 • Hàng hóa quality, đích thị 100%. Cam kết bồi thông thường vội vàng gấp đôi nếu như trừng trị hiện nay mặt hàng ko chủ yếu hãng
 • Luôn sẵn sàng phục vụ: Thân thiện, Trách nhiệm, Trung thực, thật sự chuyên nghiệp, Trí lực
 • Giao mặt hàng nhanh chóng, tận nệm, không lấy phí trong tầm 25km
 • Cung cung cấp sản phẩm & hàng hóa giá chuẩn trị, phù phù hợp với yêu cầu của khách hàng hàng
 • Đổi trả sản phẩm & hàng hóa tự lỗi của phòng tạo ra.

LIÊN HỆ TƯ VẤN 0707 325 325

--------------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Xem thêm: yen to vnd

Website: www.canthoflit.edu.vn
Hotline: 0906 677 325 – 0909 350 325
Showroom: https://canthoflit.edu.vn/stores

Fanpage: https://www.facebook.com/thegioinemcom/

Nguồn bảng giá: www.kymdan.com