cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Sơ vật lý giải quan hệ thân ái cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng bám theo thuyết Mácxít.
Một phần của loạt bài xích về
Chủ nghĩa Marx
Karl Marx và Friedrich Engels

Công trình lý luận

Bạn đang xem: cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

 • Các bạn dạng thảo tài chính và triết học tập 1844
 • Tình cảnh giai cung cấp người công nhân Anh
 • Hệ tư tưởng Đức
 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
 • Ngày 18 mon sương quáng gà của Louis Bonaparte
 • Grundrisse
 • Tư bản
 • Phê phán cương lĩnh Gotha
 • Biện hội chứng của tự động nhiên
 • Nguồn gốc mái ấm gia đình, chính sách tư hữu và mái ấm nước
 • Chủ nghĩa đế quốc, quá trình tột nằm trong của công ty nghĩa tư bản
 • Làm gì?
 • Tích lũy tư bản
 • Bút ký triết học
 • Nhà nước và cơ hội mạng
 • Các đái luận về thuyết độ quý hiếm của Marx
 • Lịch sử và ý thức giai cấp
 • Bút ký nhập tù
 • Những người Jacobin đen
 • Về mâu thuẫn
 • Về thực hành
 • Cương lĩnh về triết học tập lịch sử
 • Biện hội chứng của khai sáng
 • Phê phán tài chính Liên Xô
 • Cuộc cách mệnh dài
 • Kẻ khốn nằm trong của Trái Đất
 • Đọc Tư bản
 • Tư bạn dạng độc quyền
 • Xã hội biểu diễn cảnh
 • Lý thuyết sư phạm phê phán
 • Ideology and Ideological State Apparatuses
 • Ways of Seeing
 • How Europe Underdeveloped Africa
 • Social Justice and the City
 • Women, Race and Class
 • Marxism and the Oppression of Women
 • Imagined Communities
 • Hegemony and Socialist Strategy
 • The Sublime Object of Ideology
 • Time, Labor and Social Domination
 • The Age of Extremes
 • The Origin of Capitalism
 • Empire
 • Late Victorian Holocausts
 • Change the World Without Taking Power
 • Caliban and the Witch
 • An Introduction đồ sộ the Three Volumes of Karl Marx's Capital
 • Capitalist Realism
 • How đồ sộ Blow Up a Pipeline
 • Capital in the Anthropocene

Triết học

 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Triết học tập tự động nhiên

Phê phán tài chính chủ yếu trị

 • Tư bạn dạng (tích lũy)
 • Thuyết xịn hoảng
 • Hàng hóa
 • Lao động trừu tượng và cụ thể
 • Yếu tố sản xuất
 • Xu phía tỷ suất lợi tức đầu tư giảm
 • Tư liệu sản xuất
 • Phương thức sản xuất
  • Châu Á
  • Tư bạn dạng công ty nghĩa
  • Xã hội công ty nghĩa
 • Lực lượng sản xuất
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Sản xuất độ quý hiếm thặng dư
 • Thời gian ngoan làm việc xã hội cần thiết thiết
 • Lượng độ quý hiếm của mặt hàng hóa
 • Lao động thực hiện thuê

Xã hội học

 • Tha hóa
 • Cơ sở hạ tầng và phong cách xây dựng thượng tầng
 • Giai cung cấp tư sản
 • Giai cấp
 • Ý thức giai cấp
 • Đấu giành giai cấp
 • Xã hội phi giai cấp
 • Bái vật giáo mặt hàng hóa
 • Xã hội nằm trong sản
 • Phê phán tài chính chủ yếu trị
 • Bá quyền văn hóa
 • Dân chủ
 • Chuyên chủ yếu vô sản
 • Bóc lột lao động
 • Ý thức sai lầm
 • Bản hóa học con cái người
 • Ý thức hệ
 • Bần nằm trong hóa
 • Chủ nghĩa đế quốc
 • Giai cung cấp vô sản lưu manh
 • Rạn nứt trao thay đổi chất
 • Giai cung cấp vô sản
 • Tài sản tư
 • Quan hệ sản xuất
 • Đồ vật hóa
 • Học thuyết về mái ấm nước
 • Giai cung cấp lao động

Lịch sử

 • Triết học tập ở Liên Xô
 • Tích lũy nguyên vẹn thủy
 • Cách mạng vô sản
 • Cách mạng thế giới
 • Thuyết tiến trình lịch sử

Bình diện

 • Mỹ học
 • Khảo cổ học
 • Tội phạm học
 • Phân tích văn hóa
 • Nghiên cứu vãn văn hóa
 • Đạo đức học
 • Lý thuyết phim
 • Địa lý
 • Sử học
 • Phê phán văn học
 • Tôn giáo
 • Xã hội học
 • Triết học

Biến thể thông thường

Cấu trúc luận
 • Phân tích
 • Tự trị
 • Chủ nghĩa Marx–Lenin
  • Tư tưởng Guevara
  • Tư tưởng Mao Trạch Đông
  • Tư tưởng Tito
  • Chủ nghĩa Trotsky
 • Chủ nghĩa Gramsci mới
 • Trường phái điều tiết
 • Thuyết toàn cầu loại ba
Hegel phái
 • Trường phái Budapest
 • Trường phái công cụ
 • Trường phái Frankfurt
 • Trường phái nhân bản
 • Neue Marx-Lektüre
 • Trường phái mở
 • Trường phái chủ yếu trị
 • Trường phái Praxis
Cả hai
 • Chính thống
 • Cổ điển
 • Da đen
 • Hậu Marxist
 • Leninist
 • Nữ quyền
 • Tân Marxist
 • Tây phương

Biến thể khác

 • Trường phái Marxist Áo
 • Cộng sản hóa
 • Chủ nghĩa nằm trong sản hội đồng
 • Chủ nghĩa De Leon
 • Chủ nghĩa nằm trong sản Âu
 • Kinh tế học tập Marxian
 • Chủ nghĩa Marx–Lenin–Mao
 • Mao-Spontex
 • Chủ nghĩa Nkrumah
 • Chủ nghĩa xét lại
 • Quốc tế Tình huống
 • Chủ nghĩa xã hội rực rỡ Trung Quốc
 • Chủ nghĩa công nhân

Nhân vật

 • Marx
 • Engels
 • Morris
 • Lafargue
 • Kautsky
 • Plekhanov
 • Du Bois
 • Connolly
 • Lenin
 • Luxemburg
 • Liebknecht
 • Kollontai
 • Bogdanov
 • Stalin
 • Trotsky
 • Grossman
 • Zinoviev
 • Bloch
 • Lukács
 • Korsch
 • Bukharin
 • Hồ Chí Minh
 • Serge
 • Gramsci
 • Galiev
 • Pashukanis
 • Bourdieu
 • Benjamin
 • Mao
 • Basu
 • Mariátegui
 • Horkheimer
 • Dutt
 • Brecht
 • Marcuse
 • Bordiga
 • Fromm
 • Lefebvre
 • James
 • Adorno
 • Padmore
 • Sartre
 • Deutscher
 • Beauvoir
 • Sombart
 • Nkrumah
 • Sweezy
 • Emmanuel
 • Hill
 • Bettelheim
 • Draper
 • Jones
 • Hobsbawm
 • Althusser
 • Hinton
 • Williams
 • Freire
 • Mandel
 • Sivanandan
 • Miliband
 • Cabral
 • Thompson
 • Bauman
 • Fanon
 • Kosik
 • Berger
 • Castro
 • Guevara
 • Heller
 • Guattari
 • Mészáros
 • O'Connor
 • Wallerstein
 • Mies
 • Tronti
 • Debord
 • Amin
 • Hall
 • Nairn
 • Parenti
 • Negri
 • Jameson
 • Dussel
 • Harvey
 • Laclau
 • Poulantzas
 • Vattimo
 • Badiou
 • Harnecker
 • Altvater
 • Anderson
 • Schmidt
 • Löwy
 • Vogel
 • Sison
 • Easthope
 • Rancière
 • Berman
 • Przeworski
 • Cohen
 • Therborn
 • Ahmad
 • Losurdo
 • Ture
 • Postone
 • Rodney
 • Spivak
 • Newton
 • Sakai
 • Wood
 • Federici
 • Wolff
 • Balibar
 • Eagleton
 • Hartsock
 • Rowbotham
 • Mouffe
 • Geras
 • Brenner
 • Davis
 • Cleaver
 • Bishop
 • Haraway
 • Panitch
 • Clarke
 • Jessop
 • Davis
 • Wright
 • Fraser
 • Holloway
 • Screpanti
 • Tamás
 • Hampton
 • Cano
 • Žižek
 • Berardi
 • Sankara
 • Hennessy
 • McDonnell
 • Douzinas
 • Roediger
 • Foster
 • West
 • Ghandy
 • Marcos
 • Heinrich
 • Prashad
 • Kelley
 • Dean
 • Linera
 • Fisher
 • Li
 • Coulthard
 • Malm
 • Seymour
 • Toscano
 • Bhattacharya
 • Moufawad-Paul
 • Srnicek
 • Lordon
 • Horvat
 • Hamza
 • Saito

Tạp chí

 • Antipode
 • Capital & Class
 • Capitalism Nature Socialism
 • Constellations
 • Critique: Journal of Socialist Theory
 • Historical Materialism
 • Mediations
 • Monthly Review
 • New Left Review
 • Race & Class
 • Rethinking Marxism
 • Science & Society
 • Socialism and Democracy
 • Socialist Register

Chủ đề liên quan

Xem thêm: nốt ruồi ở ngón chân út

 • Danh sách mái ấm lý luận nằm trong sản thế kỷ 21
 • Chủ nghĩa vô chủ yếu phủ
 • Hủy khử mang ý nghĩa sáng sủa tạo
 • Lý thuyết xung đột
 • Lý thuyết phê phán
 • Phê phán công ty nghĩa Marx
 • Chủ nghĩa nằm trong sản
 • Chủ nghĩa công xã
 • Tất tấp tểnh luận kinh tế
 • Tất tấp tểnh luận lịch sử
 • Lịch sử công ty nghĩa nằm trong sản
 • Chính trị cánh tả
 • Kinh tế học tập Marxian
  • Cánh miêu tả mới
  • Cánh miêu tả cũ
 • Chế chừng tự động cai quản đô thị
 • Sinh thái học tập chủ yếu trị
 • Dân công ty triệt để
 • Dân công ty xã hội
 • Chủ nghĩa xã hội
  • Chuyên chế
  • Dân chủ
  • Thị trường
  • Cải lương
  • Cách mạng
  • Không tưởng
 • Dân công ty xô viết
 • Chủ nghĩa dân túy cánh tả
 • Giai cung cấp phổ quát
 • Chủ nghĩa Marx thông tục
  • Chủ nghĩa kinh tế
 • Hợp tác xã công nhân
 • Hội đồng công nhân
 •  Cổng vấn đề Chủ nghĩa nằm trong sản
 •  Cổng vấn đề Triết học
 • x
 • t
 • s

Cơ sở hạ tầngkiến trúc thượng tầng nhập thuyết giáo về sắc thái kinh tế-xã hội là những nhân tố mối liên hệ biện hội chứng cùng nhau bám theo quy tắc duy vật biện hội chứng của công ty nghĩa Mác-Lênin.

Khái niệm[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ sở hạ tầng[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ sở hạ tầng nhập công ty nghĩa duy vật lịch sử hào hùng, là tổ hợp những mối liên hệ phát hành tạo nên trở nên tổ chức cơ cấu tài chính của một xã hội chắc chắn. Thông thông thường, hạ tầng của một xã hội ở một quá trình lịch sử hào hùng chắc chắn bao hàm tía loại mối liên hệ sản xuất: mối liên hệ phát hành cai trị, mối liên hệ phát hành tàn tích, mối liên hệ phát hành nõn mống (tương lai) - nhập tê liệt, mối liên hệ phát hành cai trị quy tấp tểnh, phân phối những mối liên hệ phát hành sót lại.

Cần phân biệt thuật ngữ hạ tầng này với tư cơ hội là phạm trù triết học tập với thuật ngữ hạ tầng thường được sử dụng, này đó là hạ tầng vật hóa học, kiến trúc nhập cuộc sống như năng lượng điện, lối, ngôi trường, trạm... bọn chúng đa số dùng là nền tảng cho những sinh hoạt phát hành, marketing, sinh hoạt và nó đơn thuần là vật hóa học hữu hình.

Kiến trúc thượng tầng[sửa | sửa mã nguồn]

Kiến trúc thượng tằng hoặc Thượng tầng phong cách xây dựng là 1 trong định nghĩa nhập công ty nghĩa duy vật lịch sử hào hùng của Marx và Ph.Ăng-ghen thể hiện dùng để làm tế bào miêu tả toàn cỗ khối hệ thống kết cấu những sắc thái ý thức xã hội cùng theo với những thiết chế chủ yếu trị-xã hội ứng, được tạo hình bên trên một hạ tầng chắc chắn. Theo tê liệt, phong cách xây dựng thượng tằng là toàn cỗ những ý kiến chủ yếu trị, pháp quyền, triết học tập, đạo đức nghề nghiệp, tôn giáo, nghệ thuật và thẩm mỹ... cùng theo với những thiết chế xã hội ứng như đất nước, đảng phái, giáo hội, những đoàn thể xã hội...

Mỗi nhân tố của phong cách xây dựng thượng tằng đem Điểm sáng riêng rẽ, đem quy luật hoạt động trở nên tân tiến riêng rẽ, tuy nhiên bọn chúng tương tác cùng nhau, hiệu quả hỗ tương cho nhau và đều tạo hình bên trên hạ tầng. Mỗi nhân tố không giống nhau đem mối liên hệ không giống nhau so với hạ tầng. Có những nhân tố như chủ yếu trị, pháp lý đem mối liên hệ thẳng với hạ tầng, còn những nhân tố như triết học tập, tôn giáo, nghệ thuật và thẩm mỹ chỉ mối liên hệ loại gián tiếp với nó. Theo công ty nghĩa Mác-Lênin thì nhập xã hội đem giai cung cấp, phong cách xây dựng thượng tằng mang ý nghĩa giai cung cấp, nhập tê liệt, đất nước đem tầm quan trọng đặc trưng cần thiết. Nó vượt trội mang đến chính sách chủ yếu trị của một xã hội chắc chắn. Nhờ đem đất nước, giai cung cấp cai trị mới mẻ tiến hành được sự cai trị của tôi về toàn bộ những mặt mũi của cuộc sống xã hội.

Quan hệ biện chứng[sửa | sửa mã nguồn]

Kiến trúc thượng tằng đem quan hệ nghiêm ngặt với hạ tầng, rõ ràng là: Vai trò đưa ra quyết định của hạ tầng so với phong cách xây dựng thượng tằng nhập tê liệt.

Cơ sở hạ tầng quyết định[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ sở hạ tầng đưa ra quyết định nội dung và đặc thù của phong cách xây dựng thượng tằng, nội dung và đặc thù của phong cách xây dựng thượng tằng là sự việc phản ánh so với hạ tầng. Tương ứng với 1 hạ tầng tiếp tục sinh ra đi ra một phong cách xây dựng thượng tằng thích hợp, có công dụng bảo đảm hạ tầng tê liệt.

Mọi thời đại lịch sử hào hùng, phát hành tài chính và tổ chức cơ cấu xã hội - tổ chức cơ cấu này thế tất cần vì thế phát hành tài chính tuy nhiên đi ra, - cả nhị kiểu tê liệt tạo nên trở nên hạ tầng của lịch sử hào hùng chủ yếu trị và lịch sử hào hùng tư tưởng của từng thời đại
— Ph.Ăng-ghen[1]

Vai trò đưa ra quyết định của hạ tầng so với phong cách xây dựng thượng tằng trước không còn thể hiện nay ở vị trí đặc thù của phong cách xây dựng thượng tằng là vì đặc thù của hạ tầng đưa ra quyết định. Trong xã hội đem giai cung cấp, giai cung cấp nào là cai trị về tài chính thì cũng cướp vị thế cai trị về mặt mũi chủ yếu trị và cuộc sống niềm tin của xã hội.

Các xích míc nhập tài chính, xét cho tới nằm trong, đưa ra quyết định những xích míc nhập nghành nghề dịch vụ chủ yếu trị tư tưởng; cuộc đấu giành giai cung cấp về chủ yếu trị tư tưởng là bộc lộ những đối kháng nhập cuộc sống tài chính. Tất cả những nhân tố của phong cách xây dựng thượng tằng như đất nước, pháp quyền, triết học tập, tôn giáo... đều thẳng hoặc loại gián tiếp tùy theo hạ tầng, vì thế hạ tầng đưa ra quyết định.

Xem thêm: cách đăng xuất fb

Vai trò đưa ra quyết định của hạ tầng so với phong cách xây dựng thượng tằng còn thể hiện nay ở vị trí hạ tầng thay cho thay đổi thì sớm hoặc muộn, phong cách xây dựng thượng tằng cũng thay cho thay đổi bám theo.

Cơ sở tài chính thay cho thay đổi thì toàn cỗ kiểu phong cách xây dựng thượng tằng khổng lồ cũng trở nên hòn đảo lộn rất nhiều thời gian nhanh chóng
— Karl Marx[2]

Cơ sở hạ tầng đưa ra quyết định sự đổi khác của phong cách xây dựng thượng tằng, những đổi khác nhập hạ tầng dẫn đến yêu cầu khách hàng quan lại cần đem sự đổi khác nhập phong cách xây dựng thượng tầng; vì thế sự đổi khác của phong cách xây dựng thượng tằng là sự việc phản ánh so với sự đổi khác của hạ tầng. Tính hóa học dựa vào của phong cách xây dựng thượng tằng nhập hạ tầng đem nguyên vẹn nhân kể từ tầm quan trọng đưa ra quyết định của tài chính so với toàn cỗ những nghành nghề dịch vụ sinh hoạt của xã hội.

Sự hiệu quả trở lại[sửa | sửa mã nguồn]

Tất cả những nhân tố của phong cách xây dựng thượng tằng đều hiệu quả cho tới hạ tầng, song, từng nhân tố đem tầm quan trọng rất khác nhau. Tuy hạ tầng đưa ra quyết định phong cách xây dựng thượng tằng, phong cách xây dựng thượng tằng phù phù hợp với hạ tầng, tuy nhiên tê liệt ko cần là sự việc thích hợp một cơ hội giản đơn, công cụ. Toàn cỗ phong cách xây dựng thượng tằng, cũng như các nhân tố cấu trở nên nó đều phải có tính song lập kha khá nhập quy trình hoạt động trở nên tân tiến và hiệu quả một cơ hội mạnh mẽ và tự tin so với hạ tầng. Sự hiệu quả của phong cách xây dựng thượng tằng so với hạ tầng ra mắt bám theo nhị chiều:

 • Nếu phong cách xây dựng thượng tằng hiệu quả nằm trong chiều với hạ tầng thì xúc tiến hạ tầng trở nên tân tiến.
 • Nếu phong cách xây dựng thượng tằng hiệu quả trái hướng với hạ tầng thì ngưng trệ hoặc huỷ khử hạ tầng sinh đi ra nó.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Công trình hạ tầng xã hội

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]

 • Giáo trình Triết học tập Mác - Lê nin, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, Nhà xuất bạn dạng Chính trị vương quốc - Sự thiệt, TP. hà Nội, năm 2006
 • Giáo trình Triết học tập Mác – Lê nin, Hội đồng Trung ương lãnh đạo biên soạn giáo trình Quốc gia những cỗ môn khoa học tập Mác – Lênin, Tư tưởng Xì Gòn, Nhà xuất bạn dạng Chính trị vương quốc - Sự thiệt, TP. hà Nội, năm 2004
 • Nhập môn Marx, Rius (Eduardo del Rio), người dịch: Nguyễn Hà, hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn, Nhà xuất bạn dạng Trẻ, Thành phố Xì Gòn, năm 2006
 • Một số yếu tố Triết học tập Mác – Lênin: Lý luận và thực tiễn (tái bạn dạng đem xẻ sung), Lê Doãn Tá, Nhà xuất bạn dạng Chính trị vương quốc - Sự thiệt, TP. hà Nội, năm 2003
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập II), Học viện chủ yếu trị Quốc gia Xì Gòn, TP. hà Nội, năm 1994 (xuất bạn dạng phen loại ba)
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập III), Học viện chủ yếu trị Quốc gia Xì Gòn, TP. hà Nội, năm 1994 (xuất bạn dạng phen loại ba)
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập II), Vụ Công tác Chính trị - Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, Nhà xuất bạn dạng Chính trị vương quốc - Sự thiệt, TP. hà Nội, năm 1996
 • Chính trị, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên – Chủ biên: Lê Thế Lạng, Nhà xuất bạn dạng Chính trị vương quốc - Sự thiệt, TP. hà Nội, năm 2004 (tái bạn dạng đem bổ sung cập nhật, sửa chữa)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn luyện, Nhà xuất bạn dạng Chính trị vương quốc, TP. hà Nội, năm 1995, luyện 21, trang 11
 2. ^ C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn luyện, Nhà xuất bạn dạng Chính trị vương quốc, TP. hà Nội, năm 1993, luyện 13, trang 15

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Cơ cấu hạ tầng bên trên Từ điển bách khoa Việt Nam
 • Kiến trúc thượng tằng và hạ tầng bên trên Từ điển bách khoa Việt Nam