bê tông mác 250

Định nút bê tông mác 200, mác 250 tính mang đến 1m3, địa thế căn cứ kể từ Định nút phần thi công được Sở thi công phát hành tất nhiên Thông tư số 10/2019 ngày 29/12/2019 (gọi tắt là Định nút 10).

Ta đo lường được công thực trộn như sau (áp dụng thùng tô 18 lít): 

Bạn đang xem: bê tông mác 250

  • 1m3 bê tông mác 200 = 5 bao xi-măng PCB40 + 31 thùng cát + 50 thùng đá + 10 thùng nước
  • 1m3 bê tông mác 250 = 6 bao xi-măng PCB40 + 30 thùng cát + 49 thùng đá + 10 thùng nước

ĐỊNH MỨC BÊ TÔNG MÁC 200, Mác 250

Định nút bê tông mác 200, mác 250 tính mang đến 1m3 cấp cho phối vật tư, được địa thế căn cứ kể từ cỗ Định nút phần xây dựng được Sở thi công phát hành kèm cặp theo Thông tư số 10/2019 ngày 29/12/2019 (gọi tắt là Định nút 10).

Thể hiện tại tỷ trọng Xi măng PCB40, cát vàng, đá và nước

Bảng thể hiện tại Định nút cấp cho phối mang đến 1m3 bê tông mác 200, mác 250:

stt Nội dung Đơn vị Định mức
1 Định nút bê tông mác 200 Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 4x6
  Xi măng PCB40 kg 265,475 250,1 234,725
  Cát vàng m3 0,5412 0,5535 0,5637
  Đá 1x2/Đá 2x4/Đá 4x6 m3 0,893 0,898 0,915
  Nước lít 187,575 177,325 166,050
2 Định nút bê tông mác 250 Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 4x6
  Xi măng PCB40 kg 308,525 291,100 274,700
  Cát vàng m3 0,532 0,543 0,556
  Đá 1x2/Đá 2x4/Đá 4x6 m3 0,876 0,883 0,901
  Nước lít 187,575 177,325 166,050

Từ bảng bên trên tao tính được vật tư bám theo nhằm trộn Định nút bê tông mác 250 theo thực tiễn thông thường người sử dụng thùng tô 18 lít (0.018m3) nhằm đong như sau:

stt Nội dung Đơn vị Định mức
1 Định nút bê tông MÁC 200   Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 4x6
  Xi măng PCB40 bao (50kg) 5 5 5
  Cát vàng thùng (18 lít) 30 31 31
  Đá 1x2/Đá 2x4/Đá 4x6 thùng (18 lít) 50 50 51
  Nước thùng (18 lít) 10 10 9
1 Định nút bê tông MÁC 250   Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 4x6
  Xi măng PCB40 bao (50kg) 6 6 6
  Cát vàng thùng (18 lít) 30 30 31
  Đá 1x2/Đá 2x4/Đá 4x6 thùng (18 lít) 49 49 50
  Nước thùng (18 lít) 10 10 9

Trường hợp ý thực tiễn khi trộn bê tông nếu như bạn người sử dụng thùng hoặc xô sở hữu dung tích không giống thì chúng ta địa thế căn cứ lăm le nút bên trên nhằm quy thay đổi lại.

Tóm lại:

Từ bảng đo lường bên trên tao sở hữu công thức trộn mang đến 1m3 bê tông mác 200 và mác 250 như sau: (Dùng thùng 18 lít nhằm đong)

Xem thêm: cách làm thiệp

1m3 bê tông mác 200 = 5 bao xi-măng PCB40 + 31 thùng cát + 50 thùng đá + 10 thùng nước

1m3 bê tông mác 250 = 6 bao xi-măng PCB40 + 30 thùng cát + 49 thùng đá + 10 thùng nước

Cảm ơn độc giả nội dung bài viết của dự trù thi công, hy vọng nội dung bài viết rất có thể tương hỗ tăng cho mình.

Viết bài: Thảo chi

Bài ghi chép rất có thể chúng ta quan lại tâm:

1. Nhận bóc tách tách lượng, nhận lập dự trù công trình

2. Hướng dẫn bóc tách tách khối lượng

Xem thêm: diem thit giut

3. Bóc tách lượng là gì ?

4. Tại sao xây nhà ở phải khởi tạo Dự toán ngân sách thi công ?

5. Công thức tính vật tư xây nhà