xóa trang cuối trong word

Để xóa một trang sở hữu chứa chấp văn phiên bản, hình đồ họa hoặc đoạn văn trống không, hãy lựa chọn nội dung nhằm xóa, rồi nhấn Delete. Quý Khách cũng hoàn toàn có thể triển khai điều này:

 1. Bấm hoặc nhấn nhập địa điểm ngẫu nhiên nhập trang mình thích xóa, nhấn Ctrl+G.

  Bạn đang xem: xóa trang cuối trong word

 2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

 3. Nhấn Enter bên trên keyboard của chúng ta, rồi lựa chọn Đóng.

 4. Xác minh tiếp tục lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

  Xem thêm: cap bình yên

 1. Bấm hoặc nhấn nhập địa điểm ngẫu nhiên nhập trang mình thích xóa, nhấn Option+⌘+G.

 2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  Xem thêm: vòng vàng tay nữ

 3. Nhấn Enter bên trên keyboard của chúng ta, rồi lựa chọn Đóng.

 4. Xác minh tiếp tục lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

Để vô hiệu trang trống không ở thân thiết hoặc cuối tư liệu, hãy coi Xóa trang trống không.