xem ngày tốt mua xe máy

Thứ tư, ngày 2/8/2023

 • Ngày Nhâm Thìn mon Kỷ Mùi năm Quý Mão

  Bạn đang xem: xem ngày tốt mua xe máy

 • Tức ngày 16 mon 6 năm 2023 (Âm lịch) - bạch hổ hắc đạo

 • Dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía chủ yếu Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Tây đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ sáu, ngày 4/8/2023

 • Ngày Giáp Ngọ mon Kỷ Mùi năm Quý Mão

 • Tức ngày 18 mon 6 năm 2023 (Âm lịch) - thiên lao hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ bảy, ngày 5/8/2023

 • Ngày Ất Mùi mon Kỷ Mùi năm Quý Mão

 • Tức ngày 19 mon 6 năm 2023 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

 • Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Tây Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ nhị, ngày 7/8/2023

 • Ngày Đinh Dậu mon Kỷ Mùi năm Quý Mão

 • Tức ngày 21 mon 6 năm 2023 (Âm lịch) - câu trần hắc đạo

 • (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía chủ yếu Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Đông đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ tía, ngày 8/8/2023

 • Ngày Mậu Tuất mon Kỷ Mùi năm Quý Mão

 • Tức ngày 22 mon 6 năm 2023 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • Dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ năm, ngày 10/8/2023

 • Ngày Canh Tý mon Kỷ Mùi năm Quý Mão

 • Tức ngày 24 mon 6 năm 2023 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • >Xuất hành phía Tây Bắc đón Hỷ Thần - phía Tây Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ sáu, ngày 11/8/2023

 • Ngày Tân Sửu mon Kỷ Mùi năm Quý Mão

 • Tức ngày 25 mon 6 năm 2023 (Âm lịch) - chu tước đoạt hắc đạo

 • Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Tây Nam đón Hỷ Thần - phía Tây Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ nhị, ngày 14/8/2023

 • Ngày Giáp Thìn mon Kỷ Mùi năm Quý Mão

 • Tức ngày 28 mon 6 năm 2023 (Âm lịch) - bạch hổ hắc đạo

 • Dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ tư, ngày 16/8/2023

 • Ngày Bính Ngọ mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 1 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - bạch hổ hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Tây Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Đông đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Xem thêm: 1989 mệnh gì

Thứ sáu, ngày 18/8/2023

 • Ngày Mậu Thân mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 3 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - thiên lao hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ bảy, ngày 19/8/2023

 • Ngày Kỷ Dậu mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 4 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

 • (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ nhị, ngày 21/8/2023

 • Ngày Tân Hợi mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 6 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - câu trần hắc đạo

 • Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Tây Nam đón Hỷ Thần - phía Tây Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ tư, ngày 23/8/2023

 • Ngày Quý Sửu mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 8 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - minh lối hoàng đạo

 • Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Tây đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ năm, ngày 24/8/2023

 • Ngày Giáp Dần mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 9 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ sáu, ngày 25/8/2023

 • Ngày Ất Mão mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 10 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - chu tước đoạt hắc đạo

 • (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Tây Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ nhị, ngày 28/8/2023

 • Ngày Mậu Ngọ mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 13 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - bạch hổ hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ tư, ngày 30/8/2023

 • Ngày Canh Thân mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 15 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - thiên lao hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

 • Xuất hành phía Tây Bắc đón Hỷ Thần - phía Tây Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ năm, ngày 31/8/2023

 • Ngày Tân Dậu mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 16 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

  Xem thêm: điềm nháy mắt

 • (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Tây Nam đón Hỷ Thần - phía Tây Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp