nhân cách là gì

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Nhân cách được khái niệm là 1 trong tụ hội những đặc điểm của những văn minh hành động, trí tuệ, và xúc cảm được tạo hình kể từ những nguyên tố sinh học tập và môi trường thiên nhiên.[1] Tuy hiện nay chưa xuất hiện một khái niệm nào là của nhân cơ hội được gật đầu đồng ý thoáng rộng, số đông những thuyết triệu tập về việc tương tác của động lực và tư tưởng cho tới môi trường thiên nhiên của người nào ê.[2] Những thuyết nhân cơ hội dựa vào tính trạng, như thuyết của Raymond Cattell, khái niệm nhân cơ hội là những tính trạng người sử dụng để tham gia đoán hành động của công ty. Tại một góc cạnh không giống, những lý thuyết nhân cơ hội dựa vào hành động khái niệm nhân cơ hội qua chuyện sự học hỏi và chia sẻ và thói quen thuộc. Nhìn cộng đồng, số đông những lý thuyết đều nhận định rằng nhân cơ hội là 1 trong đặc điểm có tính ổn định quyết định.[1]

Bạn đang xem: nhân cách là gì

Xem thêm: hình xăm daruma trắng đen

Lĩnh vực về tư tưởng của nhân cơ hội, được gọi là tư tưởng nhân cơ hội, đang được phân tích nhằm lý giải về những thiên phía thực hiện hạ tầng cho việc khác lạ vô hành động. Có nhiều phương pháp không giống nhau đã và đang được vận dụng nhằm phân tích về nhân cơ hội bao hàm những lý thuyết dựa vào sinh học tập, nhân thức, học hỏi và chia sẻ, và tính trạng – và bao hàm tư tưởng động lực (psychodynamic) và tư tưởng nhân bản (humanistic psychology). Những ngôi nhà tư tưởng nhân cơ hội học tập thời kỳ đầu tiếp tục đem những sự không tương đồng ý kiến, một số trong những thuyết nổi trội được đưa đến vì chưng những ngôi nhà tư tưởng học tập như Sigmund Freud, Alfred Adler, Gordon Allport, Hans Eysenck, Abraham Maslow, và Carl Rogers.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b Corr, Philip J.; Matthews, Gerald (2009). The Cambridge handbook of personality psychology . Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86218-9.
  2. ^ Sadock, Benjamin; Sadock, Virginia; Ruiz, Pedro (2017). Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. Wolters Kluwer. ISBN 978-1-4511-0047-1.