nệm kymdan giá

Kymdan đang trở thành Brand Name phát triển nệm cao su đáng tin tưởng và quality tiên phong hàng đầu bên trên VN. Nệm cao su thiên nhiên Kymdan được phân phối thoáng rộng bên trên từng toàn cầu, được BS Rodney Rowe (chuyên ngành xương và xương cột sống Australia) khuyến nghị từng người tiêu dùng nhằm đảm bảo an toàn xương cột sống, đảm bảo an toàn mức độ khoẻ mang đến mái ấm gia đình. 

Cùng Thegioinem.com tìm hiểu thêm bảng giá bán nệm Kymdan mới nhất, kèm cặp vàng tặng và công tác tương hỗ mua sắm nệm cao su thiên nhiên trả dần dần mang đến khách hàng hàng

Bạn đang xem: nệm kymdan giá

Bảng Giá Nệm KymDan Mới Nhất 2021

1. NỆM (MATTRESS) KYMDAN DELUXE

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. kề dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá bán niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 5.0 cm
80 x 200 x 5 (cm) 8.896.000 8.180.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 5 (cm) 10.839.000 9.970.000
100 x 200 x 5 (cm) 11.733.000 10.790.000
120 x 200 x 5 (cm) 13.553.000 12.460.000
140 x 200 x 5 (cm) 15.815.000 14.540.000
150 x 190 x 5 (cm) 16.298.000 14.990.000
160 x 200 x 5 (cm) 18.589.000 17.100.000
180 x 200 x 5 (cm) 20.925.000 19.250.000
200 x 200 x 5 (cm) 23.053.000 21.200.000
200 x 220 x 5 (cm) 25.346.000 23.310.000
220 x 200 x 5 (cm) 25.346.000 23.310.000
Độ cao 7.5 cm
100 x 200 x 7.5 (cm) 14.675.000 13.500.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
120 x 200 x 7.5 (cm) 17.394.000 16.000.000
140 x 200 x 7.5 (cm) 19.885.000 18.290.000
160 x 200 x 7.5 (cm) 23.109.000 21.260.000
180 x 200 x 7.5 (cm) 26.126.000 24.030.000
200 x 200 x 7.5 (cm) 28.790.000 26.480.000
200 x 220 x 7.5 (cm) 31.656.000 29.120.000
220 x 200 x 7.5 (cm) 31.656.000 29.120.000
Độ cao 10.0 cm
80 x 200 x 10 (cm) 13.433.000 12.350.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 10 (cm) 15.816.000 14.550.000
100 x 200 x 10 (cm) 17.618.000 16.200.000
120 x 200 x 10 (cm) 21.235.000 19.530.000
140 x 200 x 10 (cm) 23.953.000 22.030.000
150 x 190 x 10 (cm) 24.896.000 22.900.000
160 x 200 x 10 (cm) 27.629.000 25.410.000
180 x 200 x 10 (cm) 31.328.000 28.820.000
200 x 200 x 10 (cm) 34.527.000 31.760.000
200 x 220 x 10 (cm) 37.966.000 34.920.000
220 x 200 x 10 (cm) 37.966.000 34.920.000
Độ cao 12.5 cm
160 x 200 x 12.5 (cm) 32.863.000 30.230.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
Độ cao 15.0 cm
80 x 200 x 15 (cm) 18.990.000 17.470.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 15 (cm) 21.699.000 19.960.000
100 x 200 x 15 (cm) 23.508.000 21.620.000
120 x 200 x 15 (cm) 28.486.000 26.200.000
140 x 200 x 15 (cm) 32.617.000 30.000.000
150 x 190 x 15 (cm) 33.974.000 31.250.000
160 x 200 x 15 (cm) 38.073.000 35.020.000
180 x 200 x 15 (cm) 41.743.000 38.400.000
200 x 200 x 15 (cm) 47.487.000 43.680.000
200 x 220 x 15 (cm) 52.220.000 48.040.000
220 x 200 x 15 (cm) 52.220.000 48.040.000
Độ cao đôi mươi.0 cm
80 x 200 x đôi mươi (cm) 25.320.000 23.290.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x đôi mươi (cm) 28.942.000 26.620.000
100 x 200 x đôi mươi (cm) 31.203.000 28.700.000
120 x 200 x đôi mươi (cm) 37.987.000 34.940.000
140 x 200 x đôi mươi (cm) 44.377.000 40.820.000
150 x 190 x đôi mươi (cm) 45.736.000 42.070.000
160 x 200 x đôi mươi (cm) 50.289.000 46.260.000
180 x 200 x đôi mươi (cm) 57.560.000 52.950.000
200 x 200 x đôi mươi (cm) 62.870.000 57.840.000
200 x 220 x đôi mươi (cm) 69.141.000 63.600.000
220 x 200 x đôi mươi (cm) 69.141.000 63.600.000
Bảng Giá Nệm KymDan Mới Nhất 2021
Nệm cao su thiên nhiên Kymdan Deluxe | Thegioinem.com

2. NỆM (MATTRESS) KYMDAN SPECIAL DELUXE PILLOW TOP CLOUD

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. kề dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá xin chào mới Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 22.0 cm
80 x 200 x 22 (cm) 112.410.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 22 (cm) 125.320.000
100 x 200 x 22 (cm) 137.550.000
120 x 200 x 22 (cm) 159.170.000
140 x 200 x 22 (cm) 186.960.000
160 x 200 x 22 (cm) 216.100.000
180 x 200 x 22 (cm) 245.660.000
200 x 200 x 22 (cm) 275.220.000
200 x 220 x 22 (cm) 304.770.000
220 x 200 x 22 (cm) 304.770.000
Độ cao 27.0 cm
80 x 200 x 27 (cm) 121.500.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 27 (cm) 135.790.000
100 x 200 x 27 (cm) 148.580.000
120 x 200 x 27 (cm) 172.570.000
140 x 200 x 27 (cm) 203.490.000
160 x 200 x 27 (cm) 234.910.000
180 x 200 x 27 (cm) 269.490.000
200 x 200 x 27 (cm) 304.060.000
200 x 220 x 27 (cm) 338.640.000
220 x 200 x 27 (cm) 338.640.000
Bảng Giá Nệm KymDan Mới Nhất 2021
Nệm cao su thiên nhiên Kymdan Special Deluxe Pillow Top

3. NỆM (MATTRESS) KYMDAN SPECIAL DELUXE PILLOW TOP ROYAL

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. kề dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá xin chào mới Chương trình KM
hiện áp dụng
80 x 200 x 32 (cm) 126.560.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 32 (cm) 141.460.000
100 x 200 x 32 (cm) 154.780.000
120 x 200 x 32 (cm) 179.760.000
140 x 200 x 32 (cm) 211.960.000
160 x 200 x 32 (cm) 243.260.000
180 x 200 x 32 (cm) 279.060.000
200 x 200 x 32 (cm) 314.860.000
200 x 220 x 32 (cm) 350.660.000
220 x 200 x 32 (cm) 350.660.000

4. NỆM (MATTRESS) KYMDAN SPECIAL DELUXE PILLOW TOP SOFT

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. kề dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá xin chào mới Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao đôi mươi.0 cm
80 x 200 x đôi mươi (cm) 98.270.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x đôi mươi (cm) 109.200.000
100 x 200 x đôi mươi (cm) 120.330.000
120 x 200 x đôi mươi (cm) 138.570.000
140 x 200 x đôi mươi (cm) 161.980.000
160 x 200 x đôi mươi (cm) 188.950.000
180 x 200 x đôi mươi (cm) 212.250.000
200 x 200 x đôi mươi (cm) 235.570.000
200 x 220 x đôi mươi (cm) 258.880.000
220 x 200 x đôi mươi (cm) 258.880.000
Độ cao 25.0 cm
80 x 200 x 25 (cm) 116.440.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 25 (cm) 130.140.000
100 x 200 x 25 (cm) 142.400.000
120 x 200 x 25 (cm) 165.380.000
140 x 200 x 25 (cm) 195.000.000
160 x 200 x 25 (cm) 223.800.000
180 x 200 x 25 (cm) 256.730.000
200 x 200 x 25 (cm) 289.670.000
200 x 220 x 25 (cm) 322.610.000
220 x 200 x 25 (cm) 322.610.000

5. NỆM (MATTRESS) KYMDAN MASSAGE

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. kề dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá bán niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 6.0 cm
80 x 200 x 6 (cm) 11.604.000 10.670.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 6 (cm) 13.552.000 12.460.000
100 x 200 x 6 (cm) 14.460.000 13.300.000
120 x 200 x 6 (cm) 17.165.000 15.790.000
140 x 200 x 6 (cm) 20.331.000 18.700.000
150 x 190 x 6 (cm) 20.820.000 19.150.000
160 x 200 x 6 (cm) 23.111.000 21.260.000
180 x 200 x 6 (cm) 26.350.000 24.240.000
200 x 200 x 6 (cm) 28.648.000 26.350.000
200 x 220 x 6 (cm) 31.501.000 28.980.000
220 x 200 x 6 (cm) 31.501.000 28.980.000
Độ cao 8.5 cm
100 x 200 x 8.5 (cm) 17.396.000 16.000.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
120 x 200 x 8.5 (cm) 21.009.000 19.320.000
140 x 200 x 8.5 (cm) 24.406.000 22.450.000
160 x 200 x 8.5 (cm) 27.631.000 25.420.000
180 x 200 x 8.5 (cm) 31.548.000 29.020.000
200 x 200 x 8.5 (cm) 34.394.000 31.640.000
200 x 220 x 8.5 (cm) 37.820.000 34.790.000
220 x 200 x 8.5 (cm) 37.820.000 34.790.000
Độ cao 11.0 cm
80 x 200 x 11 (cm) 16.138.000 14.840.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 11 (cm) 18.527.000 17.040.000
100 x 200 x 11 (cm) 20.331.000 18.700.000
120 x 200 x 11 (cm) 24.853.000 22.860.000
140 x 200 x 11 (cm) 28.480.000 26.200.000
150 x 190 x 11 (cm) 29.422.000 27.060.000
160 x 200 x 11 (cm) 32.152.000 29.570.000
180 x 200 x 11 (cm) 36.746.000 33.800.000
200 x 200 x 11 (cm) 40.140.000 36.920.000
200 x 220 x 11 (cm) 44.139.000 40.600.000
220 x 200 x 11 (cm) 44.139.000 40.600.000
Độ cao 13.5 cm
160 x 200 x 13.5 (cm) 37.390.000 34.390.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
Độ cao 16.0 cm
80 x 200 x 16 (cm) 21.692.000 19.950.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 16 (cm) 24.422.000 22.460.000
100 x 200 x 16 (cm) 26.227.000 24.120.000
120 x 200 x 16 (cm) 32.095.000 29.520.000
140 x 200 x 16 (cm) 37.133.000 34.160.000
150 x 190 x 16 (cm) 38.495.000 35.410.000
160 x 200 x 16 (cm) 42.602.000 39.190.000
180 x 200 x 16 (cm) 47.169.000 43.390.000
200 x 200 x 16 (cm) 53.369.000 49.090.000
200 x 220 x 16 (cm) 58.691.000 53.990.000
220 x 200 x 16 (cm) 58.691.000 53.990.000
Độ cao 21.0 cm
80 x 200 x 21 (cm) 28.038.000 25.790.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 21 (cm) 31.664.000 29.130.000
100 x 200 x 21 (cm) 33.915.000 31.200.000
120 x 200 x 21 (cm) 41.607.000 38.270.000
140 x 200 x 21 (cm) 48.899.000 44.980.000
150 x 190 x 21 (cm) 50.263.000 46.240.000
160 x 200 x 21 (cm) 54.802.000 50.410.000
180 x 200 x 21 (cm) 62.995.000 57.950.000
200 x 200 x 21 (cm) 68.473.000 62.990.000
200 x 220 x 21 (cm) 75.305.000 69.280.000
220 x 200 x 21 (cm) 75.305.000 69.280.000
Bảng Giá Nệm KymDan Mới Nhất 2021
Nệm cao su thiên nhiên Kymdan Massage

6. NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMDAN

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. kề dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá bán niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 5.0 cm
80 x 200 x 5 (cm) 11.858.000 10.900.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 5 (cm) 13.667.000 12.570.000
100 x 200 x 5 (cm) 14.591.000 13.420.000
120 x 200 x 5 (cm) 18.207.000 16.750.000
140 x 200 x 5 (cm) 20.493.000 18.850.000
150 x 190 x 5 (cm) 21.000.000 19.320.000
160 x 200 x 5 (cm) 23.315.000 21.440.000
180 x 200 x 5 (cm) 25.815.000 23.740.000
200 x 200 x 5 (cm) 29.524.000 27.160.000
200 x 220 x 5 (cm) 32.460.000 29.860.000
220 x 200 x 5 (cm) 32.460.000 29.860.000
Độ cao 7.5 cm
100 x 200 x 7.5 (cm) 17.826.000 16.390.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
120 x 200 x 7.5 (cm) 22.569.000 20.760.000
140 x 200 x 7.5 (cm) 25.089.000 23.080.000
160 x 200 x 7.5 (cm) 28.367.000 26.090.000
180 x 200 x 7.5 (cm) 31.542.000 29.010.000
200 x 200 x 7.5 (cm) 35.972.000 33.090.000
200 x 220 x 7.5 (cm) 39.543.000 36.370.000
220 x 200 x 7.5 (cm) 39.543.000 36.370.000
Bảng Giá Nệm KymDan Mới Nhất 2021
Nệm xếp Kymdan vội vàng gọn gàng tiện lợi 

7. NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMDAN ULTIMATECARE

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. kề dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá bán niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 5.0 cm
80 x 200 x 5 (cm) 13.711.000 12.610.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 5 (cm) 15.701.000 14.440.000
100 x 200 x 5 (cm) 16.875.000 15.520.000
120 x 200 x 5 (cm) 20.849.000 19.180.000
140 x 200 x 5 (cm) 23.618.000 21.720.000
150 x 190 x 5 (cm) 24.219.000 22.280.000
160 x 200 x 5 (cm) 26.651.000 24.510.000
180 x 200 x 5 (cm) 29.534.000 27.170.000
200 x 200 x 5 (cm) 33.681.000 30.980.000
200 x 220 x 5 (cm) 36.793.000 33.840.000
220 x 200 x 5 (cm) 36.793.000 33.840.000
Độ cao 7.5 cm
100 x 200 x 7.5 (cm) 20.218.000 18.600.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
120 x 200 x 7.5 (cm) 25.363.000 23.330.000
140 x 200 x 7.5 (cm) 28.367.000 26.090.000
160 x 200 x 7.5 (cm) 31.845.000 29.290.000
180 x 200 x 7.5 (cm) 35.403.000 32.570.000
200 x 200 x 7.5 (cm) 40.271.000 37.040.000
200 x 220 x 7.5 (cm) 44.017.000 40.490.000
220 x 200 x 7.5 (cm) 44.017.000 40.490.000


8. NỆM (MATTRESS) KYMDAN Y TẾ (NỆM KYMDAN DÀNH CHO GIƯỜNG CỦA BỆNH VIỆN)

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. kề dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

Xem thêm: nền điện thoại cute

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá bán niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 10.0 cm
80 x 200 x 10 (cm) 16.892.000 15.540.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 10 (cm) 19.285.000 17.740.000
Độ cao 15.0 cm
80 x 200 x 15 (cm) 23.139.000 21.280.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
90 x 200 x 15 (cm) 25.975.000 23.890.000

9. NỆM (MATTRESS) KYMDAN MINI

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. kề dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá bán niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 2.5 cm
50 x 70 x 2.5 (cm) 1.733.000 1.590.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
60 x 80 x 2.5 (cm) 2.422.000 2.220.000
Độ cao 5.0 cm
50 x 70 x 5 (cm) 2.254.000 2.070.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
60 x 80 x 5 (cm) 4.306.000 3.960.000

10. NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMDAN MINI

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. kề dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá bán niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
Độ cao 2.5 cm
70 x 100 x 2.5 (cm) 3.562.000 3.270.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
80 x 120 x 2.5 (cm) 4.927.000 4.530.000
Độ cao 5.0 cm
70 x 100 x 5 (cm) 4.612.000 4.240.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
80 x 120 x 5 (cm) 8.691.000 7.990.000

11. NỆM (MATTRESS) KYMDAN DU LỊCH

Đơn vị tính: VND/sản phẩm. kề dụng bên trên bờ cõi VN và tiếp tục bao hàm VAT.

KÍCH THƯỚC NỆM
(ngang x dọc x dày)
Giá niêm yết GIÁ KHUYẾN MÃI
(Giảm 8% bên trên giá bán niêm yết)
Chương trình KM
hiện áp dụng
50 x 200 x 2.5 (cm) 6.648.000 6.110.000 - Ưu đãi đặc biệt quan trọng kể từ 01/11/2023 cho tới 30/11/2023.
- Trả canh ty 0% lãi vay và nhận thêm thắt vàng tặng
Bảng giá bán nệm KymDan tặng kèm tiên tiến nhất 2022
Hệ thống siêu thị Thegioinem.com phủ sóng rộng rãi toàn quốc

THAM KHẢO THÊM MỘT SỐ SẢN PHẨM NỆM CAO SU KHÁC

Nếu tài chủ yếu hạn chế, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm một vài thành phầm nệm cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên của những thương hiệu không giống, đáp ứng đáng tin tưởng bên trên thị ngôi trường lúc bấy giờ gồm: nệm cao su thiên nhiên Liên Á, nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành, nệm cao su thiên nhiên Kim Cương, nệm cao su thiên nhiên Tatana, nệm cao su thiên nhiên Dunlopillo, nệm cao su thiên nhiên Đồng Phú, nệm cao su thiên nhiên Edena....
boxsp

XEM THÊM

7 LỢI ÍCH KHI MUA HÀNG TẠI THEGIOINEM.COM:

 • Hàng hóa nhiều mẫu mã CHÍNH HÃNG 100%. Bồi thông thường vội vàng gấp đôi độ quý hiếm Khi vạc hiện tại Thegioinem.com phân phối sản phẩm ko chính xác. 
 • Nhiều công tác ƯU ĐÃI mê hoặc. Cập nhật CTKM sớm nhất có thể. TẠI ĐÂY 
 • Được phát triển thành KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT của Thegioinem.com và hưởng trọn những quyền lợi và nghĩa vụ, ưu đãi đặc biệt quan trọng nhất 
 • BẢO HÀNH đích quy tấp tểnh trong phòng sản xuất 
 • Giao sản phẩm NHANH CHÓNG. Vận gửi MIỄN PHÍ 100% trong tầm 25 km tính kể từ siêu thị sớm nhất. Xem thêm thắt quyết sách vận gửi. TẠI ĐÂY 
 • Mua nệm TRẢ GÓP 0% lãi vay. Xem cụ thể công tác trả dần dần. TẠI ĐÂY 
 • Đổi trả sản phẩm & hàng hóa trong tầm 14 ngày. Xem cụ thể quyết sách thay đổi trả. TẠI ĐÂY

5 LỜI CAM KẾT CỦA THEGIOINEM.COM

 • Hàng hóa quality, chính xác 100%. Cam kết bồi thông thường vội vàng gấp đôi nếu như vạc hiện tại sản phẩm ko chủ yếu hãng
 • Luôn sẵn sàng phục vụ: Thân thiện, Trách nhiệm, Trung thực, thật sự chuyên nghiệp, Trí lực
 • Giao sản phẩm thời gian nhanh, tận nệm, không tính phí trong tầm 25km
 • Cung cung cấp sản phẩm & hàng hóa giá chuẩn trị, phù phù hợp với nhu yếu của khách hàng hàng
 • Đổi trả sản phẩm & hàng hóa bởi lỗi trong phòng phát triển.

LIÊN HỆ TƯ VẤN 0707 325 325

--------------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Xem thêm: 26 tháng 5 là cung gì

Website: www.canthoflit.edu.vn
Hotline: 0906 677 325 – 0909 350 325
Showroom: https://canthoflit.edu.vn/stores

Fanpage: https://www.facebook.com/thegioinemcom/

Nguồn bảng giá: www.kymdan.com