nam 2004 hợp với tuổi nào

Năm sinh của bạnThông tin cậy chung
2004Âm lịch : Giáp Thân [甲申]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khôn

Mệnh cung : Thổ


Nam sinh vào năm 2004 phù hợp với phái đẹp những tuổi tác sau:
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
2000Thủy - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh Giáp - Canh  =>  Tương KhắcThân - Thìn  =>  Tam hợpKhôn - Càn  =>  Phúc Đức  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh8
2001Thủy - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh Giáp - Tân  =>  BìnhThân - Tỵ  =>  Lục hợpKhôn - Đoài  =>  Thiên Y  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh9
2002Thủy - Dương Liễu Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Nhâm  =>  BìnhThân - Ngọ  =>  BìnhKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
2005Thủy - Tuyền Trung Thủy   =>  BìnhGiáp - Ất  =>  BìnhThân - Dậu  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị  (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
2008Thủy - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương KhắcGiáp - Mậu  =>  BìnhThân - Tí  =>  Tam hợpKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
2009Thủy - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương KhắcGiáp - Kỷ  =>  Tương SinhThân - Sửu  =>  BìnhKhôn - Càn  =>  Phúc Đức  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh7
2010Thủy - Tùng Bách Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Canh  =>  Tương KhắcThân - Dần  =>  Lục xungKhôn - Đoài  =>  Thiên Y  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh6
2011Thủy - Tùng Bách Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Tân  =>  BìnhThân - Mão  =>  BìnhKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
2012Thủy - Trường Lưu Thủy   =>  BìnhGiáp - Nhâm  =>  BìnhThân - Thìn  =>  Tam hợpKhôn - Ly  =>  Lục sát  (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh6
2014Thủy - Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh Giáp - Giáp  =>  BìnhThân - Ngọ  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7


Phân tích cụ thể những tuổi tác còn lại:
 

Bạn đang xem: nam 2004 hợp với tuổi nào

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCung mệnhNiên mệnh năm sinhĐiểm
1989Thủy - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương SinhThân - Tỵ  =>  Lục hợpKhôn - Tốn  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc6
1990Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Giáp - Canh  =>  Tương KhắcThân - Ngọ  =>  BìnhKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình4
1991Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Giáp - Tân  =>  BìnhThân - Mùi  =>  BìnhKhôn - Càn  =>  Phúc Đức  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh6
1992Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Tương SinhGiáp - Nhâm  =>  BìnhThân - Thân  =>  BìnhKhôn - Đoài  =>  Thiên Y  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh8
1993Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Tương SinhGiáp - Qúy  =>  BìnhThân - Dậu  =>  BìnhKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1994Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Giáp - Giáp  =>  BìnhThân - Tuất  =>  BìnhKhôn - Ly  =>  Lục sát  (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh4
1995Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc Giáp - Ất  =>  BìnhThân - Hợi  =>  Lục hạiKhôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc1
1996Thủy - Giản Hạ Thủy   =>  BìnhGiáp - Bính  =>  BìnhThân - Tí  =>  Tam hợpKhôn - Khôn  =>  Phục Vị  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1997Thủy - Giản Hạ Thủy   =>  BìnhGiáp - Đinh  =>  BìnhThân - Sửu  =>  BìnhKhôn - Chấn  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc3
1998Thủy - Thành Đầu Thổ   =>  Tương KhắcGiáp - Mậu  =>  BìnhThân - Dần  =>  Lục xungKhôn - Tốn  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc1
1999Thủy - Thành Đầu Thổ   =>  Tương KhắcGiáp - Kỷ  =>  Tương SinhThân - Mão  =>  BìnhKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
2000Thủy - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh Giáp - Canh  =>  Tương KhắcThân - Thìn  =>  Tam hợpKhôn - Càn  =>  Phúc Đức  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh8
2001Thủy - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh Giáp - Tân  =>  BìnhThân - Tỵ  =>  Lục hợpKhôn - Đoài  =>  Thiên Y  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh9
2002Thủy - Dương Liễu Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Nhâm  =>  BìnhThân - Ngọ  =>  BìnhKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
2003Thủy - Dương Liễu Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Qúy  =>  BìnhThân - Mùi  =>  BìnhKhôn - Ly  =>  Lục sát  (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh6
2004Thủy - Tuyền Trung Thủy   =>  BìnhGiáp - Giáp  =>  BìnhThân - Thân  =>  BìnhKhôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc3
2005Thủy - Tuyền Trung Thủy   =>  BìnhGiáp - Ất  =>  BìnhThân - Dậu  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị  (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
2006Thủy - ốc Thượng Thổ   =>  Tương KhắcGiáp - Bính  =>  BìnhThân - Tuất  =>  BìnhKhôn - Chấn  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc2
2007Thủy - ốc Thượng Thổ   =>  Tương KhắcGiáp - Đinh  =>  BìnhThân - Hợi  =>  Lục hạiKhôn - Tốn  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc1
2008Thủy - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương KhắcGiáp - Mậu  =>  BìnhThân - Tí  =>  Tam hợpKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
2009Thủy - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương KhắcGiáp - Kỷ  =>  Tương SinhThân - Sửu  =>  BìnhKhôn - Càn  =>  Phúc Đức  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh7
2010Thủy - Tùng Bách Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Canh  =>  Tương KhắcThân - Dần  =>  Lục xungKhôn - Đoài  =>  Thiên Y  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh6
2011Thủy - Tùng Bách Mộc   =>  Tương SinhGiáp - Tân  =>  BìnhThân - Mão  =>  BìnhKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
2012Thủy - Trường Lưu Thủy   =>  BìnhGiáp - Nhâm  =>  BìnhThân - Thìn  =>  Tam hợpKhôn - Ly  =>  Lục sát  (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh6
2013Thủy - Trường Lưu Thủy   =>  BìnhGiáp - Qúy  =>  BìnhThân - Tỵ  =>  Lục hợpKhôn - Khảm  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc4
2014Thủy - Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh Giáp - Giáp  =>  BìnhThân - Ngọ  =>  BìnhKhôn - Khôn  =>  Phục Vị  (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
2015Thủy - Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh Giáp - Ất  =>  BìnhThân - Mùi  =>  BìnhKhôn - Chấn  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc4
2016Thủy - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Khắc Giáp - Bính  =>  BìnhThân - Thân  =>  BìnhKhôn - Tốn  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc2
2017Thủy - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Khắc Giáp - Đinh  =>  BìnhThân - Dậu  =>  BìnhKhôn - Cấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Thổ - Thổ => Bình5
2018Thủy - Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  BìnhThân - Tuất  =>  BìnhKhôn - Càn  =>  Phúc Đức  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh8
2019Thủy - Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương SinhThân - Hợi  =>  Lục hạiKhôn - Đoài  =>  Thiên Y  (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh8

Vật Phẩm Phong Thủy Gia Tăng Vận Tình Duyên:

Để tăng như mong muốn về tơ duyên, công danh và sự nghiệp, sự nghiệp, quý chúng ta có thể đem theo gót Vòng tay đá tử vi phong thủy hoặc Mặt Phật Bản Mệnh.

Tuổi Giáp Thân 2004 được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh. Nếu đem theo gót Mặt Phật Bản Mệnh theo người thì như với Đức Phật chở che, dẫn đàng chỉ lối, ban mang đến trí tuệ, tài cao.

Tuổi Giáp Thân 2004 mệnh Thủy nên lựa chọn Mặt Phật thực hiện kể từ đá núi lửa Đen (hành Thủy) là phù hợp với phiên bản mệnh nhất. Dường như, rất có thể lựa chọn Mặt Phật đá mã óc Trắng (hành Kim), cũng chính vì Kim sinh Thủy cũng khá chất lượng tốt mang đến phiên bản mệnh

Lựa lựa chọn rất tốt mang đến tuổi tác Giáp Thân 2004 là Mặt Phật Bản Mệnh Như Lai Đại Nhật thực hiện từ Ngọc Nephrite hoặc Ngọc Jade. Sản phẩm này phù phù hợp với toàn bộ những mệnh, đem vẻ đẹp mắt tươi tắn, tinh xảo.

Xem tăng về cung mệnh tuổi tác 2004 bên trên nội dung bài viết "Sinh năm 2004 mệnh gì?"

Danh mục coi tuổi tác phu nhân chồng

Cùng hạng mục coi tuổi

Thư viện

  • Tuổi Tý thích hợp color gì? Mời độc giả nằm trong coi color thích hợp tuổi tác Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý 2008 vô nội dung bài viết tiếp sau đây của Vansu.net.

  • Sinh con cái năm 2023 tuổi tác Quý Mão sẽ có được vận số như vậy nào? Luận giải số phận nhỏ bé trai, gái tuổi tác Quý Mão dựa vào ngày, mon, giờ sinh, chào phụ vương u nằm trong theo gót dõi!

  • Hoang ốc là gì? Tại sao Khi xây nhà ở quý khách thông thường coi tuổi tác với phạm nên phí ốc hoặc không?

  • Tuổi Hợi là con cái Heo (Lợn), bao gồm những người dân sinh năm: Kỷ Hợi 1959, Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 2007, Kỷ Hợi 2019.

  • Tuổi Dậu là con cái Gà, bao gồm những người dân với năm sinh: Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Đinh Dậu 2017.