listening unit 1 lớp 11

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: listening unit 1 lớp 11

Before

BEFORE YOU LISTEN

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc bám theo cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc tại đây.)

1. Who is your best friend?

(Người chúng ta rất tốt của khách hàng là ai?)

2. How did you happen đồ sộ meet him or her? 

(Bạn vẫn gặp gỡ chúng ta ấy như vậy nào?)

3. How long have vou known each other?

(Các hạn biết nhau được bao lâu rồi?)

4. What qualities bởi you admire in your best friend?

(Bạn cảm phục phẩm hóa học gì ở người chúng ta của mình?)

Listen and repeat

(Nghe và tái diễn.)

apartment building: tòa công cộng cư         

guitarist: người đùa ghi-a          

motorbike: xe máy

sense of humour: khiếu hài hước         

favourite: yêu thích

around: xung quanh

Lời giải chi tiết:

1. My best friend is Trinh.

(Bạn rất tốt của tôi là Trinh.)

2. I met her when I was in grade 8 on the first day at the beginning of the academy year.

(Tôi gặp gỡ chúng ta ấy Khi tôi học tập lớp 8 vào trong ngày thứ nhất của năm học tập mới nhất.)

3. We have known each other for 3 years

(Chúng tôi biết nhau khoảng chừng 3 năm rồi.)

4. I admire her because she is helpful, unselfish, truthful, and reliable.

(Tôi quí chúng ta ấy vì như thế chúng ta ấy hoặc hỗ trợ quý khách, ko ích kỷ, ngay thật và uy tín.)

While Bài 1

WHILE YOU LISTEN

You will hear Lan and Lona talk about their best friends. Listen đồ sộ their talks and then bởi the tasks that follow.

(Bạn tiếp tục nghe Lan và Long nói tới những người dân chúng ta rất tốt của mình. Hãy nghe cuộc thì thầm của mình và thực hiện những bài bác tập dượt bám theo sau.)

Task 1. Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Hãy nghe và đưa ra quyết định những câu sau chính hoặc sai.)

Lan’s Talk

T

F

1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

3. Lan spent two days in Do Son.        

4. Ha took Lan đồ sộ Do Son on her motorbike.    

5. Ha introduced Lan đồ sộ a number of her friends there.  

6.  Ha and Lan have become friends since Lan’s trip đồ sộ Do Son.

Long’s Talk

1. Minh and Long have been friends since school.

2. Long was a guitarist.          

3. Long loves Minh’s sense of humour.

4. They have a lot of things in common.           

5. Minh always helped Long out of difficulties. 

Phương pháp giải:

Tapescript: 

Lan’s talk

My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used đồ sộ live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved đồ sộ Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started đồ sộ mix đồ sộ know her when I was going on a two-day trip đồ sộ Doson last year and I didn't know anybody there. I gave Ha a ring and she was sánh friendly, she said, “Oh, I’ll come đồ sộ visit you." So she rode on her motorbike đồ sộ Doson and twenty minutes later she was there. She stayed with bầm for two days. She happened đồ sộ know a lot of people there, sánh she introduced bầm around, and we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he's very very funny, and that's one of my favourite things about him. And over the years. we have been through good times and bad times with each other, and that's one of the things I lượt thích best about him. And we have a lot of the same interests. We lượt thích đồ sộ go đồ sộ plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he's really a good friend, and he's a very good listener, and he always helped bầm through.

Tạm dịch bài bác nghe: 

Bài thưa của Lan 

Bạn rất tốt của tôi là Hà. Chúng tôi thực hiện chúng ta được một khoảng chừng thời hạn lâu năm. Chúng tôi từng sinh sống công cộng ở quần thể người ở Nguyễn Công Trứ, Hà Thành. tổ ấm của khách hàng ấy đã lấy cho tới TP. Hải Phòng năm 1985. Người tao bảo rằng người TP. Hải Phòng lạnh lẽo lùng, tuy nhiên Hà thì thiệt sự đằm thắm thiện. Tôi biết chúng ta ấy nhập một chuyến phượt 2 ngày cho tới Đồ Sơn năm ngoái và tôi đang không biết bất kể ai ở phía trên cả. Tôi vẫn gọi mang lại Hà và chúng ta ấy vượt lên đỗi đằm thắm thiện, chúng ta ấy bảo " Ồ bản thân sẽ tới thăm hỏi chúng ta." Vì vậy chúng ta ấy cút xe pháo máy cho tới Đồ Sơn và trăng tròn phút sau chúng ta ấy ở phía trên. Quý khách hàng ấy ở cùng theo với công ty chúng tôi khoảng chừng 2 ngày. Quý khách hàng ấy vô tình thân quen biết nhiều đứa ở phía trên, chính vì thế chúng ta ấy vẫn dẫn tôi cút xung xung quanh nhằm trình làng, và công ty chúng tôi thực hiện chúng ta kể từ cơ. 

Bài thưa của Long 

Bạn rất tốt của tôi là Minh. Chúng tôi gặp gỡ nhau khi học tập ĐH. Tại phía trên tôi hát và Minh là kẻ đùa đàn ghi tao. Vì vậy công ty chúng tôi thao tác bên nhau thật nhiều. Minh rất rất hí hửng tính và vui nhộn, và cơ là một trong trong mỗi điều tôi quí ở chúng ta ấy. Năm mon trôi qua quýt công ty chúng tôi bên nhau trải qua quýt những khi hí hửng buồn, và cơ là một trong trong mỗi điều tôi quí nhất về chúng ta ấy. Và công ty chúng tôi có tương đối nhiều sở trường giống như nhau. Chúng tôi quí bên nhau cút coi phim và coi kịch. Nhưng Khi công ty chúng tôi trở ngại chúng ta ấy luôn luôn là kẻ chúng ta chất lượng, luôn luôn là kẻ biết lắng tai và hỗ trợ tôi băng qua trở ngại. 

Lời giải chi tiết:

Lan’s Talk 

(Lan’s Talk)

T

F

1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

(Hà và Lan sinh sống công cộng nhập quần thể người ở Nguyễn Công Trứ, Hà Thành.)

 ✓

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

(Lan cho rằng người TP. Hải Phòng ko đằm thắm thiện.)

 ✓

3. Lan spent two days in Do Son.  

(Lan vẫn trải qua quýt 2 ngày ở Đồ Sơn.)       

 ✓

4. Ha took Lan đồ sộ Do Son on her motorbike.   

Xem thêm: phương pháp là gì

(Hà dẫn Lan cho tới Đồ Sơn vì chưng xe pháo máy.) 

 ✓

5. Ha introduced Lan đồ sộ a number of her friends there.  

(Hà trình làng Lan với một trong những người chúng ta ở phía trên.)

 ✓

6.  Ha and Lan have become friends since Lan’s trip đồ sộ Do Son.

(Hà và Lan đang trở thành chúng ta kể từ chuyến du ngoạn cho tới Đồ Sơn của Lan.)

 ✓

Long’s Talk

(Bài thưa của Long)

1.  Minh and Long have been friends since school.

(Minh và Long là đồng chí kể từ Khi đến lớp.)

 ✓

2.  Long was a guitarist.  

(Long là kẻ đùa đàn ghi-ta. )        

 ✓

3. Long loves Minh’s sense of humour.

(Long quí sự vui nhộn của Minh.)

 ✓

4.  They have a lot of things in common. 

(Họ có tương đối nhiều điểm công cộng.)           

 ✓

5.  Minh always helped Long out of difficulties. 

(Minh luôn luôn hỗ trợ Long Khi trở ngại.) 

 ✓

While Bài 2

Task 2. Listen again and note down the ideas in the table below.

(Hãy nghe lại và ghi lại những ý tưởng phát minh nhập bảng sau đây.)

How and where they met

What they lượt thích about their friends

Lan

Long

Lời giải chi tiết:

How and where they met

(Họ gặp gỡ nhau ra làm sao và ở đâu)

What they lượt thích about their friends

(Họ quí gì về chúng ta của mình)

Lan

- They used đồ sộ live in the same residential area in Hanoi.

(Họ từng sinh sống nhập và một quần thể người ở ở Hà Thành.)

- Lan went on a holiday đồ sộ Do Son and Ha went there đồ sộ visit her.

(Lan cút nghỉ ngơi non ở Đồ Sơn và Hà cho tới thăm hỏi chúng ta ấy.)

- Ha's very friendly and helpful.

(Hà rất rất đằm thắm thiện và hỗ trợ quý khách.)

- Ha's sociable. She's got many friends in Do Son and she introduced Lan around.

(Hà rất rất hòa đồng. Quý khách hàng ấy có tương đối nhiều chúng ta ở Đồ Sơn và trình làng Lan với quý khách.)

Long

- They met in college.

(Họ gặp gỡ nhau ở ĐH.)

- Minh played the guitar. Long was a singer.

(Minh đùa đàn ghi - tao. Long là kẻ hát.)

- They worked together.

(Họ thao tác bên nhau.)

- Minh has a sense of humour.

(Minh với năng khiếu vui nhộn.)

- Minh likes đồ sộ go đồ sộ plays and movies.

(Minh quí coi kịch và coi phim.)

- Minh is a good listener.

(Minh là kẻ biết lắng tai.)

- Minh is friendly and helpful.

(Minh đằm thắm thiện và hoặc hỗ trợ.)

After

AFTER YOU LISTEN

Work in pairs. Take turns đồ sộ talk about how Ha has been Lan's best friend and how Minh has been Long's best friend.

(Làm việc bám theo cặp. Hãy thay cho phiên chất vấn làm thế nào Hà trở nên người chúng ta rất tốt của Lan, và Minh trở nên người chúng ta rất tốt của Long.)

Lời giải chi tiết:

A: Do you remember how Ha has been Lan's best friend?

(Bạn với lưu giữ Hà trở nên chúng ta chất lượng của Lan ra làm sao không?)

B: Let bầm see ... They used đồ sộ live in the same residential area in Hanoi. And then, Lan went on a holiday đồ sộ Do Son and Ha went there đồ sộ visit her.

(Để bản thân coi... Họ từng sinh sống nhập và một quần thể người ở. Và tiếp sau đó, Lan cút nghỉ ngơi non ở Đồ Sơn và Hà cho tới thăm hỏi Lan.)

A: How about Long and Minh?

(Còn Long và Minh thì sao?)

B: They met in college. Minh played the guitar. Long was a singer. They worked together.

(Họ gặp gỡ nhau ở ngôi trường ĐH. Minh đùa ghi-ta. Long là kẻ hát. Họ thao tác bên nhau.)

Xem thêm: app hack kim cương