dịch vụ công bà rịa vũng tàu

Cá nhân/tổ chức Đăng nhập nhập vị trí https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/

Bạn đang xem: dịch vụ công bà rịa vũng tàu

Bước 1: Từ Trang Chủ, ấn nhập nút Đăng nhập tài khoản

Bước 2: Điền vấn đề Đăng nhập thông tin tài khoản Dịch Vụ Thương Mại công

Bước 3: chặn nhập Menu Nộp làm hồ sơ trực tuyến

Bước 4: Tìm Dịch Vụ Thương Mại công trực tuyến (TTHC) theo gót kể từ khóa/theo cung cấp thực hiện/theo đơn vị/theo lĩnh vực

Bước 5: chặn nộp làm hồ sơ Dịch Vụ Thương Mại công trực tuyến

Xem thêm: sinh năm 1981 tuổi con gì

Bước 6: Điền vấn đề nhập biểu khuôn yêu thương cầu/ký số biểu khuôn (nếu có) của những Dịch Vụ Thương Mại công trực tuyến đang được thực hiện

Bước 7: Đính kèm cặp tệp tin cậy bộ phận làm hồ sơ mang đến Dịch Vụ Thương Mại công trực tuyến thực hiện

Bước 8: Nhập mã đảm bảo an toàn nhằm nộp hồ nước sơ

Bước 9: chặn nộp làm hồ sơ Dịch Vụ Thương Mại công trực tuyến

VPS

Xem thêm: giá thùng bia tiger