công thức nhiệt lượng

Nhiệt lượng là 1 thuật ngữ thân thuộc vô môn vật lý cơ và cũng rất được sử dụng thật nhiều vô cuộc sống. Vậy nhiệt lượng là gì? Chúng sở hữu Điểm sáng như vậy nào? Công thức tính sức nóng lượng thế nào là mang đến chủ yếu xác? Hãy nằm trong VIETCHEM chuồn trả lời những vướng mắc và áp dụng thực hiện một số trong những bài bác luyện về sức nóng lượng nhé!

Bạn đang xem: công thức nhiệt lượng

1. Nhiệt lượng là gì? 

Nhiệt lượng là phần sức nóng năng tuy nhiên vật cảm nhận được hoặc thất lạc chuồn vô quy trình truyền sức nóng.

Nhiệt lượng của một vật thu vô nhằm thực hiện rét mướt lên tùy theo thân phụ nhân tố sau:

 • Khối lượng của vật: Nếu lượng của vật càng rộng lớn thì sức nóng lượng của vật thu vô cũng càng rộng lớn.
 • Độ tăng sức nóng độ: Càng rộng lớn thì sức nóng lượng tuy nhiên vật thu vô cũng càng rộng lớn.
 • Chất cấu trúc nên vật.
Nhiệt lượng là gì

Nhiệt lượng là gì

2. Những Điểm sáng nổi trội của sức nóng lượng

 • Nhiệt lượng vật cần thiết thu nhằm đáp ứng mang đến quy trình thực hiện rét mướt lên dựa vào trọn vẹn vô lượng của vật, chừng tăng sức nóng chừng của vật na ná sức nóng dung riêng biệt của vật liệu thực hiện rời khỏi vật.
 • Nhiệt lượng riêng biệt cao: Tức sức nóng lượng lan rời khỏi khi nhen cháy trọn vẹn một đơn vị chức năng lượng nhiên liệu vô bơm. 
 • Nhiệt lượng riêng biệt thấp: Tức sức nóng lượng riêng biệt cao loại trừ sức nóng bốc tương đối của nước được giải tỏa và tạo nên trở thành vô cả quy trình nhen cháy kiểu nhiên liệu.
 • Nhiệt dung của sức nóng lượng nối tiếp và lượng sức nóng quan trọng nhằm nhen rét mướt sức nóng lượng nối tiếp lên 1oC ở ĐK tiêu xài chuẩn chỉnh (còn gọi là độ quý hiếm nước của sức nóng lượng kế).
Những Điểm sáng nổi trội của sức nóng lượng

Những Điểm sáng nổi trội của sức nóng lượng

3. Công thức tính sức nóng lượng 

Nhiệt lượng được xem vì thế công thức sau:

Q = m.c.∆t

Trong đó:

Q: là sức nóng lượng tuy nhiên vật thu vô hoặc toả rời khỏi. Có đơn vị chức năng là Jun (J).

m: là lượng của vật, được đo vì thế kilogam.

c: là sức nóng dung riêng biệt của hóa học, được đo vì thế J/kg.K (Nhiệt dung riêng của một hóa học hoàn toàn có thể cho thấy thêm sức nóng lượng quan trọng nhằm hoàn toàn có thể thực hiện mang đến 1kg hóa học cơ tăng thêm một chừng C). 

∆t là chừng thay cho thay đổi sức nóng chừng hoặc rằng không giống là biến đổi thiên sức nóng chừng (Độ C hoặc K)

 • ∆t = t2 – t1 
 • ∆t > 0 : vật toả nhiệt
 • ∆t < 0 : vật thu nhiệt

Ví dụ: Khi rằng năng suất toả sức nóng của than vãn đá là 5.10^6 J/kg nghĩa là lúc nhen cháy trọn vẹn 1 kilogam than vãn đá, tiếp tục toả rời khỏi một lượng sức nóng là 5.10^6.

Nhiệt dung riêng biệt thông thường được dùng làm đo lường và tính toán sức nóng lượng vô quy trình gia công vật tư kiến tạo và đáp ứng mang đến việc lựa chọn những vật tư vô va vấp sức nóng. Bảng sức nóng dung riêng biệt của một số trong những hóa học thông thường bắt gặp như sau: 

Chất Nhiệt dung riêng biệt (J/kg.K)
Nước 4200
Rượu 2500
Nước đá 1800
Nhôm 880
Đất 800
Thép 460
Đồng 380
Chì 130

4. Phương trình cân đối sức nóng & Công thức tính sức nóng lượng lan ra 

4.1 Phương trình cân đối nhiệt

Q thu = Q toả

 • Q thu: là tổng sức nóng lượng của những vật khi thu vô.
 • Q tỏa:  tổng sức nóng lượng của những vật khi lan rời khỏi.

4.2 Công thức tính sức nóng lượng lan rời khỏi khi nhen cháy nhiên liệu

Q = q.m

Trong đó:

 • Q: là sức nóng lượng lan rời khỏi của vật (J).
 • q: là năng suất lan sức nóng của nhiên liệu (J/kg)
 • m: là lượng của nhiên liệu khi bị nhen cháy trọn vẹn được xem vì thế kilogam.
Hình ảnh nhiệt lượng lan rời khỏi khi nhen cháy nhiên liệu

Hình ảnh nhiệt lượng lan rời khỏi khi nhen cháy nhiên liệu

>>>XEM THÊM: Phương trình sức nóng phân KClO3.5H2O

5. Các khí giới phân tách sức nóng lượng vô than vãn đá phổ biến  

5.1 Bom sức nóng lượng CT2100

 • Phạm vi đo: 0- 32 000 J/g.  
 • Độ phân giải sức nóng độ: 0,001 oC.   
 • Độ chủ yếu xác: 0,2%. 
 • Sai số sức nóng lượng max với than: 160 J/g.

5.2 Bom sức nóng lượng CT5000

 • Sự đúng đắn sức nóng độ: <0,2%.   
 • Sự ổn định quyết định lâu năm hạn: <0,2%. 
 • Độ phân dải sức nóng độ: 0,0001 oC.
 • Dải sức nóng độ: 0 - 32 MJ/KG.   
 • Sai số sức nóng lượng max với than: 160 J/g.

5.3 Bom sức nóng lượng CT6000

 • Sự đúng đắn sức nóng độ: <0,1%. 
 • Sự ổn định quyết định lâu năm hạn: <0,2%. 
 • Độ phân dải sức nóng độ: 0,0001 oC. 
 • Dải sức nóng lượng: 1000 - 400000 kJ/kg. 
 • Sai số sức nóng lượng max với than: 160J/g.

5.4 Bom sức nóng lượng CT7000

 • Độ chủ yếu xác: ≤0.1%. 
 • Ổn quyết định lâu dài: ≤ 0,15%. 
 • Sai số vô cùng lớn số 1 vô lượng sức nóng tuy vậy song mẫu:

Đối với than: ≤ 120KJ / kg

Đối với gangue: K60 KJ / kg 

 • Thời gian trá demo nhiệt: Thời gian trá chuẩn chỉnh là 7 phút (tổng nằm trong 12-19 phút) và than vãn được đo thời gian nhanh trong tầm thời hạn chủ yếu (4 phút). 
 • Nhiệt chừng độ phân giải: 0.0001°C.
 • Phạm vi kiểm tra: 0- 32 MJ/KG.

6. Một số bài bác luyện áp dụng về sức nóng lượng

nhiet-luong-la-gi-2

Bài 1: Một bếp từ khi sinh hoạt thông thường sở hữu năng lượng điện trở R = 80Ω và độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa nhà bếp khi này là I = 2,5A.

a) Tính sức nóng lượng tuy nhiên nhà bếp lan rời khỏi trong một giây.

b) Dùng bếp từ nhằm hâm sôi 1,5l nước sở hữu sức nóng chừng lúc đầu là 25 chừng C thì tiếp tục thất lạc trăng tròn phút nhằm hâm sôi nước. Coi rằng sức nóng lượng cung ứng nhằm hâm sôi nước là tiện ích, hãy tính hiệu suất của nhà bếp. Nhiệt dung riêng biệt của nước là C = 4 200J/kg.K.

c) Thời gian trá dùng bếp từ thường ngày là 3h. Tính chi phí năng lượng điện cần trả vô 30 ngày mang đến việc dùng bếp từ, nếu như giá bán 1kW.h là 700 đồng.

Lời giải: 

a) Nhiệt lượng tuy nhiên nhà bếp lan rời khỏi trong một giây:

Q = I2.R.t = 2,52.80.1 = 500J

b) Nhiệt lượng tuy nhiên nhà bếp lan rời khỏi vô trăng tròn phút

Qtp = Q.20.60 = 600000J

Nhiệt lượng cần thiết nhằm hâm sôi lượng nước: 

Qi = m.c.∆t = m.c.(t2 – t1) = 4200.1,5.(100 - 25) = 472500J

Hiệu suất của bếp:

H = Qi/Qtp = 472500/600000 = 78,75 %.

c) Lượng năng lượng điện năng tuy nhiên nhà bếp dung nạp vô 30 ngày, tính bám theo đơn vị chức năng kW.h là:

A = P..t = 500.30.3 = 45000 W.h = 45 kW.h

Vậy số chi phí năng lượng điện cần trả là:

Xem thêm: 2011 là mệnh gì

T = 45.700 = 315000 đồng

Bài 2: Một rét mướt năng lượng điện sở hữu ghi 220V - 1000W được dùng với hiệu năng lượng điện thế 220V nhằm hâm sôi 2l nước kể từ sức nóng chừng ban đầu 20 chừng C. Hiệu suất hâm sôi của rét mướt là 90%, vô cơ sức nóng lượng cung ứng nhằm hâm sôi nước được xem như là tiện ích.

a) Tính sức nóng lượng cần thiết cung ứng nhằm hâm sôi lượng nước bên trên, cho thấy thêm sức nóng dung riêng biệt của nước là 4200J/kg.K.

b) Tính sức nóng lượng tuy nhiên rét mướt năng lượng điện vẫn lan rời khỏi khi cơ.

c) Tính thời hạn quan trọng nhằm hâm sôi lượng nước bên trên.

Lời giải: 

a) Nhiệt lượng cần thiết cung ứng nhằm hâm sôi lượng nước bên trên là:

Qi = m.c.∆t = m.c.(t2 – t1) = 4200.2.(100-20) = 672000J

b) Nhiệt lượng tuy nhiên rét mướt vẫn lan rời khỏi khi cơ là:

H = Qi/Qtp => Qtp = Qi/H = 672000/ (90/100) = 746700J

c) Thòi gian trá quan trọng nhằm hâm sôi lượng nước trên:

Qtp = A = P..t => t = Qtp/P = 746700/1000 ≈ 747s

Bài luyện 3: Người tớ trả một miếng Fe sở hữu lượng 22,3 gam vô một chiếc lò nhằm xác lập biệt chừng của lò. Khi miếng Fe sở hữu sức nóng chừng vì thế sức nóng chừng của lò, người tớ mang ra và thả vô sức nóng nối tiếp chứa chấp 450g, nước ở 15oC, sức nóng chừng của nước tạo thêm 22,5oC. Hãy xác lập sức nóng chừng lúc đầu của lò?

Lời giải:

+ Nhiệt lượng lan ra:

QFe = mFe.CFe. (t2 -t) = 10,7t2 - 239,8

+ Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O. CH2O . (t-t1) = 14107.5 (J)

+ sít dụng phương trình cân đối tớ có:

Qtỏa = QThu

<=> 10,7 t2 - 239,8 = 14107,5

=> t2 = 1340,9 oC

Bài luyện 4: Một ly nhôm m = 100g chứa chấp 300 nước ở sức nóng chừng trăng tròn chừng C. Người tớ thả vô ly một thìa đồng lượng 75g một vừa hai phải rút rời khỏi kể từ nồi nước sôi 100 chừng . Hãy xác lập sức nóng chừng của nước vô ly khi sở hữu sự cân đối nhiệt? Bỏ qua loa những hao tổn sức nóng ra phía bên ngoài. Cho biết sức nóng dung rinrg của nước  là 4190J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K, của đồng là 380 J/kg.K.

Lời giải: 

- Nhiệt lượng lan ra:

QCu = mCu. Ccu. (t2-t) = 2850 - 28,5t

- Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O. CH2O . (t - t2) = 1257t- 25140

QAl = mAl. CAl. (t-t1) = 88t- 1760

+ sít dụng phương trình cân đối tớ có:

Qtỏa = Qthu = 280 - 288,5t = 1257t - 25140 + 88t - 1760

=> t = 21,7 oC

Bài luyện 5: Trộn thân phụ chât lỏng ko tính năng chất hóa học cho nhau. sành lượng theo thứ tự là m1 = 1kg. m2 = 10kg; m3 = 5kg, sức nóng chừng và sức nóng dung riêng biệt theo thứ tự là t1 = 6oC; c1 = 2kJ/kg.độ, t2 = -40oC; c2 = 4kJ/kg.độ, t3 = 60oC; c3 = 2kJ/kg.độ. Tìm

a/ Nhiệt chừng cân đối của lếu láo hợp

b/ sức nóng lượng cần thiết nhằm thực hiện rét mướt lếu láo hợp ý cho tới 6oC

Lời giải:

a/ Phương trình cân đối nhiệt: Q1 + Q2 + Q3 = 0

c1m1(t-t1) + c2m2(t – t2) + c3m3(t – t3) = 0 => t = – 19oC

b/ Nhiệt lượng nhằm thực hiện rét mướt lếu láo hợp ý lên tới t’ = 6o

Q = (c1m1 + c2m2 + c3m3)(t-t’) = 1300kJ

Bài viết lách này kỳ vọng vẫn hoàn toàn có thể cung ứng cho tới chúng ta một số trong những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản cần phải biết về nhiệt lượng là gì, Điểm sáng, công thức tính sức nóng lượng và một số trong những ví dụ bài bác luyện rõ ràng. Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm nhằm vận dụng vô quy trình tiếp thu kiến thức và thực hiện bài bác na ná phần mềm vô việc làm. Chúc chúng ta trở thành công!

Xem thêm: balo đi học nữ cấp 2 cá tính