bài thơ ước mơ của tý

Mẹ! Mẹ ơi!
Con học tập giỏi
Mẹ Tý hỏi:
Giỏi thực hiện gì?
Tý thì thầm thì:
“Con tiếp tục đi
Làm cảnh sát
Con đứng gác
Ngã tư đàng
Để người sang
An toàn mãi
Này giới hạn lại
Đèn đỏ au rồi!
Đi lừ đừ thôi
Đèn vàng đấy!
Đi thoải mái
Đèn xanh xao mà!”
Mẹ mỉm cười xòa
Khen Tý giỏi
Tý phấn khởi
Cười ha ha!
Nhảy xung quanh nhà:
“Tý tiếp tục là
Anh cảnh sát!”

Bạn đang xem: bài thơ ước mơ của tý

Tác giả: Lưu Thị Ngọc Lễ.

Xem thêm: hoa lưỡi hổ

Ước mơ của tý | Bài thơ Ước mơ của tý (1)
Bài thơ Ước mơ của Tý: Mẹ! Mẹ ơi! Con học tập đảm bảo chất lượng, Mẹ Tý hỏi: Giỏi thực hiện gì? Tý thì thầm thì: “Con tiếp tục cút, Làm công an, Con đứng gác, Ngã tư đàng, Để người sang”
Ước mơ của Tý | Bài thơ Ước mơ của Tý (2)
Bài thơ Ước mơ của Tý (2): “Con tiếp tục cút, Làm công an, Con đứng gác, Ngã tư đàng, Để người lịch sự, An toàn mãi, Này tạm dừng, Đèn đỏ au rồi! Đi lừ đừ thôi, Đèn vàng đấy! Đi tự do thoải mái, Đèn xanh xao mà!”
Ước mơ của Tý | Bài thơ Ước mơ của Tý (3)
Bài thơ Ước mơ của Tý (3): Mẹ mỉm cười xòa, Khen Tý đảm bảo chất lượng, Tý phấn khởi, Cười ha ha! Nhảy xung quanh nhà: “Tý được xem là Anh cảnh sát!”
Đèn giao thông vận tải | Bài thơ Đèn kí thác thông
Bài thơ Đèn kí thác thông: Đèn xanh xao, tín hiệu đèn đỏ, đèn vàng; Ba đèn tín hiệu tin cậy kí thác thông; Đi lối nhỏ bé lưu giữ nghe không! Đèn xanh xao tín hiệu đang được thông lối rồi
chu canh sat kí thác thong tho thieu nhi
Chú công an giao thông vận tải – Thơ thiếu thốn nhi – Hình ảnh sư tầm