bài tập toán 7

Nhằm chung những em học viên tài năng liệu ôn luyện môn Toán lớp 7, VnDoc gửi cho tới chúng ta Sở đề ôn luyện Toán lớp 7. Tài liệu tổ hợp những thắc mắc Toán lớp 7 cơ bạn dạng và nâng lên giành riêng cho chúng ta học viên xem thêm, tự động rèn luyện nhằm mục đích gia tăng lại kiến thức và kỹ năng, học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 7. Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng.

Để vận chuyển bài xích luyện chào chúng ta nhấn nút vận chuyển về nhằm coi trọn vẹn vẹn nội dung

Bạn đang xem: bài tập toán 7

Bài 1: Khoanh tròn xoe vô đáp án chính trong những đáp án sau:

Kết ngược của biểu thức: Bộ đề ôn luyện Toán lớp 7 là:

Bộ đề ôn luyện Toán lớp 7

Bài 2: Tìm x, biết:
Bộ đề ôn luyện Toán lớp 7

Bài 3: Kết ngược của biểu thức Bộ đề ôn luyện Toán lớp 7 là:
Bộ đề ôn luyện Toán lớp 7

Bài 4: Tìm x, biết:
Bộ đề ôn luyện Toán lớp 7

Bài 5: So sánh: 224 và 316

Bài 6: Tìm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64 b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính: Bộ đề ôn luyện Toán lớp 7

Bài 8: Các tỉ trọng thức lập được kể từ đẳng thức: 12.đôi mươi =15.16 là:

Bộ đề ôn luyện Toán lớp 7

Bài 9: Tìm tỉ số x/y, biết x, hắn thoả mãn:

Bài 10: Tìm x, hắn biết: x/y = 2/5 và x + hắn = 70

Bài 11. Tìm sai lầm đáng tiếc vô câu nói. giải sau và sửa lại điểm sai:

a. √81 = 9; √0,49 = 0,7; √0,9 = 0,3

b. (√5)2 = 5; √-(13)2 = -13; √1024 = 25

c. √0,01 = 0,1; √121 = 112; √100 = 10

Bài 12: Tìm x ϵ Q, biết:

a. x2 + 1 = 82

b. x2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. Mẹ các bạn Minh gửi chi phí tiết kiệm ngân sách và chi phí 2 triệu đồng theo gót thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 mon, u Minh được lĩnh cả vốn liếng lẫn lộn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất vay mỗi tháng của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí này.

Bài 14. Theo hợp ý đồng, nhị tổ phát hành phân tách lãi cùng nhau theo gót tỉ trọng 3:5. Hỏi từng tổ được phân tách từng nào nếu như tổng số lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong mặt mày bằng toạ chừng vẽ tam giác ABC với những đỉnh A(3; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ bên trên và một hệ trục toạ chừng Oxy những đồ dùng thị của những hàm số:

a) hắn = - 2x; b) hắn = 3x/2 c) hắn = -5x/2

Bài 17: Chọn câu tuyên bố chính trong những câu sau:

a) Hai góc đối đỉnh thì cân nhau.

b) Hai góc cân nhau tuy nhiên đỉnh chung thì đối đỉnh.

c) Nếu nhị góc kề bù nhau thì nhị tia phân giác của bọn chúng vuông góc cùng nhau.

d) Nếu hai tuyến đường trực tiếp tách một đường thẳng liền mạch loại tía thì nhị góc ví le vô cân nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ những tia OM và ON sao mang lại OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo những góc: AOM, BON.

b) Chứng minh: góc NOA = góc MOB

Bài 19. Chọn câu tuyên bố chính trong những câu sau:

a) Trong một tam giác, ko thể với nhị góc tù.

b) Góc ngoài của tam giác cần là góc tù.

c) Nếu cạnh lòng và góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân nặng này vì chưng cạnh lòng và góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân nặng tê liệt thì nhị tam giác tê liệt cân nhau.

d) Nếu nhị cạnh và một góc của tam giác này vì chưng nhị cạnh và một góc của tam giác tê liệt thì nhị tam giác tê liệt cân nhau.

Bài đôi mươi. Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Điểm D nằm trong cạnh AB, điểm E nằm trong cạnh AC sao mang lại AD = AE. Gọi K là giao phó điểm của BE và CD. Chứng minh rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD vì chưng tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Cho tam giác ABC; \hat{B} = 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC lấy điểm D sao mang lại \hat{BAD} = 600. Gọi H là trung điểm của BD.

a.Tính chừng lâu năm HD

b.Tính chừng lâu năm AC.

c.Tam giác ABC liệu có phải là tam giác vuông hoặc không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a và lập phương của b.

b. Hiệu những lập phương của a và b.

c. Lập phương của hiệu a và b.

Bài 23. Cho tam giác ABC vuông ở A, với AB = 5cm, BC = 13. Ba đàng trung tuyến AM, BN, CE tách nhau bên trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích S tam giác BOC

Bài 24: Cho tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. Gọi I là giao phó điểm những tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách kể từ điểm I cho tới những cạnh của tam giác.

Bài 25: Tìm độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức

a) (x-2)2 + 2019

b) (x-3)2 + (y-2)2 – 2018

c) -(3-x)100 – 3(y+2)200 + 2020

d) (x+1)2 + 100

e) (x2+3)2 + 125

f) -(x-20)200 -2(y+5)100 + 2019

Bài 26. Tính độ quý hiếm của biểu thức

1) A = x5 – 2019x4 + 2019x3 – 2019x2 + 2019x – 2020 bên trên x=2018

B = 2x5 + 3y3 biết (x-1)20 + (y-2)30 = 0

Bài 27. Thu gọn gàng những nhiều thức sau rồi dò xét bậc của nhiều thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)

Xem thêm: acrylic an cường

b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), với a là hằng số.

c.  2x2 yz + 5xy2 z - 5x2 yz + xy2 z + xyz

Bài 28. Cho những nhiều thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 29: Tìm nhiều tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + (12x4– 15x2y + 2xy2 +7) = 0

e. (2xy2 + x2 – x2 y) – M = -xy2 + x2 hắn +1

Bài 30: Cho những nhiều thức:

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 31. Tìm một nghiệm của từng nhiều thức sau:
a. f(x) = x3– x2 +x -1

b. g(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. h(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 32. Tìm nghiệm của những nhiều thức sau:

a. x2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. x3 + 27

Bài 33. Cho nhiều thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong những số sau: 1, -1, 5, -5 số này là nghiệm của nhiều thức f(x)

Bài 34. Cho nhị nhiều thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 35. Cho nhiều thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. hiểu 5a + b + 2c = 0. Chứng tỏ rằng Q(2).Q(-1) 0

b. hiểu Q(x) = 0 với từng x. Chứng tỏ rằng a = b = c = 0.

Bài 36. Cho tam giác ABC vuông ở A, với AB = 5cm, BC = 13. Ba đàng trung tuyến AM, BN, CE tách nhau bên trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích S tam giác BOC

Bài 37. Cho tam giác ABC; góc A = 900; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. Gọi I là giao phó điểm những tia phân giác của tam giác ABC.Tính khoảng cách kể từ điểm I cho tới những cạnh của tam giác.

Bài 38.Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, góc A vì chưng 400. Đường trung trực của AB tách BC ở D.

a. Tính góc CAD.

b. Trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao mang lại AM = CD. Chứng minh tam giác BMD cân nặng.

Bài 39. Cho tam giác ABC vuông ở A, đàng cao AH, phân giác AD. Gọi I, J theo thứ tự là những giao phó điểm những đàng phân giác của tam giác ABH, ACH; E là giao phó điểm của đường thẳng liền mạch BI và AJ. Chứng minh rằng:

a. Tam giác ABE vuông

b. IJ vuông góc với AD

Bài 40. Cho tam giác đều AOB, bên trên tia đối của tia OA, OB lấy theo gót trật tự những điểm C và D sao mang lại OC = OD. Từ B kẻ BM vuông góc với AC, công nhân vuông góc với BD. Gọi Phường là trung điểm của BC. Chứng minh:

a. Tam giác COD là tam giác đều

b. AD = BC

c. Tam giác MNP là tam giác đều

Bài 41. Cho tam giác cân nặng ABC, AB = AC, đàng cao AH. Kẻ HE vuông góc với AC. Gọi O là trung điểm của EH, I là trung điểm của EC. Chứng minh:

a. IO vuông góc vơi AH

b. AO vuông góc với BE

Bài 42. Cho tam giác nhọn ABC. Về phía ngoài của tam giác vẽ những tam giác vuông cân nặng ABE và ACF ở B và C.Trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao mang lại AI = BC. Chứng minh:

a. Tam giác ABI vì chưng tam giác BEC

b. BI = CE và BI vuông góc với CE.

c. Ba đường thẳng liền mạch AH, CE, BF tách nhau bên trên một điểm.

Bài 43.

Cho tam giác vuông cân nặng ABC (AB = AC), tia phân giác của những góc B và C tách AC và AB theo thứ tự bên trên E và D.

a) Chứng minh rằng: BE = CD; AD = AE.

b) Gọi I là giao phó điểm của BE và CD. AI tách BC ở M, chứng tỏ rằng những ∆MAB; MAC là tam giác vuông cân nặng.

c) Từ A và D vẽ những đường thẳng liền mạch vuông góc với BE, những đường thẳng liền mạch này tách BC theo thứ tự ở K và H. Chứng minh rằng KH = KC.

Bài 44.

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E sao mang lại ME = MA. Chứng minh rằng:

a) AC = EB và AC // BE

b) Gọi I là 1 trong những điểm bên trên AC ; K là 1 trong những điểm bên trên EB sao mang lại AI = EK . Chứng minh tía điểm I , M , K trực tiếp hàng

c) Từ E kẻ EH ⊥ BC (H ∈ BC). hiểu góc HBE = 50o ; góc MEB = 25o. Tính goc HEM và góc BEM.

.........................

Bộ đề ôn luyện Toán lớp 7 được VnDoc share bên trên phía trên kỳ vọng sẽ hỗ trợ những em bao quát lại những dạng bài xích thông thường với vô công tác Toán 7 môn Đại số và Hình học tập, kể từ tê liệt chung những em nâng lên tài năng giải Toán và học tập đảm bảo chất lượng Toán 7 rộng lớn.

Xem thêm: viết công thức tính áp suất chất lỏng

Ngoài Sở đề ôn luyện Toán lớp 7, chào chúng ta xem thêm tăng Giải Toán 7 bên trên VnDoc nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán rộng lớn.

Mời chúng ta xem thêm thêm:

  • Phiếu bài xích luyện ôn ở trong nhà môn Toán lớp 7 - số 1
  • Phiếu bài xích luyện ôn ở trong nhà môn Toán lớp 7 - số 2
  • Phiếu bài xích luyện ôn ở trong nhà môn Toán lớp 7 - số 3
  • Phiếu bài xích luyện ôn ở trong nhà môn Toán lớp 7 - số 4
  • Phiếu bài xích luyện ôn ở trong nhà môn Toán lớp 7 - số 5
  • Phiếu bài xích luyện ôn ở trong nhà môn Toán lớp 7 - số 6
  • Phiếu bài xích luyện ôn ở trong nhà môn Toán lớp 7 - số 7

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 7. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.