TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 87, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 07103 817 548 - Fax: 0713 820 754, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.